Zaključilo se je 9. zasedanje Odprte delovne skupine Združenih narodov (ZN) za staranje. Delovno skupino je decembra 2010 ustanovila Generalna skupščina ZN, njen mandat pa vključuje presojo obstoječega mednarodnega okvira človekovih pravic starejših oseb, opredelitev njegovih vrzeli in iskanja načinov za odpravo le-teh, vključno z možnostjo novih instrumentov in ukrepov na tem področju.

Tokratno zasedanje je vsebinsko obravnavalo področji avtonomije in neodvisnosti ter dolgotrajne in paliativne oskrbe. Obe področji sta posebnega pomena za celovito varstvo človekovih pravic starejših oseb. Razprava, v kateri je bila aktivna tudi slovenska delegacija, je pokazala na manko mednarodnih in nacionalnih standardov na obeh področjih.

Vrsta držav, predvsem pa večina nevladnih organizacij in nacionalnih institucij za človekove pravice, ki so sodelovale v razpravi, je pritrdila potrebi po oblikovanju ustreznega mednarodnega standarda, kot so že v veljavi za nekatere druge skupine prebivalstva. V odsotnosti širšega soglasja o začetku pogajanj o novem mednarodnopravnem instrumentu se obravnava posameznih vsebin nadaljuje; na prihodnjem zasedanju bo tako potekala razprava o socialni varnosti in socialni zaščiti ter izobraževanju, usposabljanju, vseživljenjskemu učenju in krepitvi zmogljivosti.

Ministrstvo za zunanje zadeve navaja, da slovensko stališče glede potrebe po mednarodnem instrumentu, ki bi celovito obravnaval varstvo in uveljavljanje človekovih pravic starejših oseb, ostaja nespremenjeno in naklonjeno nadaljnjemu iskanju širšega soglasja v mednarodni skupnosti o tem vprašanju.

Vir: MZZ

 

Prispevek je objavljen v okviru projekta Trajnostno. Lokalno. Globalno., ki ga finančno podpira Ministrstvo RS za zunanje zadeve.

Logo MRSLOGO BARVNI RGB_belo ozadje_TRAJNOSTNO_LOKALNO_GLOBALNOlogo_Sloga1