V Ženevi se je 6. julija s sprejetjem odločitev zaključilo 38. redno zasedanje Sveta Združenih narodov (ZN) za človekove pravice. Slovenija je podprla pomembne resolucije, ki naslavljajo stanje človekovih pravic v posameznih državah, med drugim v Siriji, Eritreji in Belorusiji, ter se pridružila konsenzu o 14 drugih odločitvah. Med pomembnimi odločitvami posebej pozdravljamo soglasno sprejeti resoluciji, ki naslavljata odpravo diskriminacije in nasilja nad ženskami.

Ministrstvo za zunanje zadeve (MZZ) poroča, da je bila Slovenija tekom zasedanja aktivna v pogajanjih o posameznih resolucijah, prav tako pa je z nacionalnimi izjavami sodelovala v interaktivnih dialogih z nosilci mandatov posebnih postopkov ter v splošnih razpravah. Poleg sooblikovanja stališč in številnih skupnih izjav Evropske unije (EU) je v drugi polovici zasedanja z nacionalno izjavo nastopila v splošni razpravi, namenjeni perečemu stanju človekovih pravic v posameznih državah. V njej je Slovenija izrazila zaskrbljenost nad problematičnimi trendi na področju človekovih pravic v Burundiju, Demokratični republiki Kongo, Venezueli in Belorusiji.

V interaktivnem dialogu s preiskovalno komisijo za Sirijo je Slovenija obsodila kršitve človekovih pravic in mednarodnega humanitarnega prava v tej državi ter pozvala k preiskavi kršitev, med drugim pred Mednarodnim kazenskim sodiščem. V interaktivnem dialogu ob predstavitvi poročila visokega komisarja ZN za človekove pravice o Ukrajini je opozorila na nadaljevanje nasilja in kršitev človekovih pravic ter pozvala k neoviranemu dostopu mednarodnih opazovalcev in mehanizmov za človekove pravice do celotnega ozemlja Ukrajine, vključno z okupiranim polotokom Krim in regijama Doneck in Lugansk.

MZZ izpostavlja, da Slovenija posebej pozdravlja soglasno sprejetje dveh pobud, ki naslavljata pomen odprave diskriminacije in nasilja nad ženskami. Pozdravlja tudi sprejeme pobud o spodbujanju in varovanju človekovih pravic v kontekstu mirnih protestov, o vlogi civilne družbe pri spoštovanju človekovih pravic ter pobude o vlogi Sveta ZN za človekove pravice pri preprečevanju kršitev človekovih pravic.

Prav tako pozdravlja sprejetje pobude EU o Belorusiji, ki podaljšuje mandat posebnemu poročevalcu za stanje človekovih pravic v tej državi.

Svet ZN za človekove pravice je osrednje telo ZN za obravnavo vseh človekovih pravic ter njihovega uveljavljanja in udejanjanja po svetu. Slovenija je članica Sveta v obdobju 2016–18. V letu 2018 telesu predseduje stalni predstavnik Republike Slovenije pri ZN v Ženevi, veleposlanik Vojislav Šuc. Naslednje redno zasedanje Sveta ZN za človekove pravice bo potekalo od 10. do 28. septembra 2018.

Vir: MZZ

Prispevek je objavljen v okviru projekta Trajnostno. Lokalno. Globalno., ki ga finančno podpira Ministrstvo RS za zunanje zadeve.

Logo MRSLOGO BARVNI RGB_belo ozadje_TRAJNOSTNO_LOKALNO_GLOBALNOlogo_Sloga1