Nikoli ne bom pozabil obiska novembra 2015 v posebni ambulanti za ženske v bolnišnici Pereire Rossell v Montevideu v Urugvaju. Državo sem obiskal kot predsednik Mednarodnega nadzornega sveta za droge (INCB). Ogledal sem si skupinsko terapijo z nekaj ženskami, ki se v ambulanti zdravijo zaradi odvisnosti od drog. Mnoge so opisovale, kako so se odtujile od svojih družin in skupnosti, kar je bila posledica njihove odvisnosti. Nekatere so postale brezdomke. Mnogo jih je v svojih rokah nosilo otroka.

Spoznal sem Ana-Pavlo*, mater v njenih dvajsetih. Občudoval sem njen optimizem in toploto, še posebno če pomislim, kaj vse je pretrpela. Bil sem ganjen nad njeno zgodbo. Ko je izvedela, da je noseča, se je začela zdraviti zaradi odvisnosti od kokaina. Spoznala je, da je izgubila nadzor nad svojim življenjem. Želela je le, da rodi zdravega otroka. Zadnjih nekaj mesecev pred rojstvom otroka ji je uspelo premagati odvisnost in našla si je prostor za bivanje v stanovanjskem centru za ženske ter zaposlitev. Prijatelju je zaupala svoj denar, saj se je bala, da jo bo morda zamikal ponovni nakup kokainske paste. Njeni glavni skrbi sta postala vzgoja sina in načrtovanje prihodnosti. Zaupala mi je, da je z odločitvijo za zdravljenje ponovno pridobila nadzor nad svojim življenjem.

Na žalost mnoge druge ženske, ki so zasvojene z drogami, nimajo dostopa do zdravljenja in možnosti zatočišča ali jim je slednje celo preprečeno. Po vsem svetu ženske, ki so odvisne od drog, preganjajo iz njihovih skupnosti in ostajajo brez podpore. Čeprav ženske in dekleta sestavljajo tretjino svetovnih uporabnikov drog, je le ena oseba od petih, ki se zdravijo zaradi odvisnosti od drog, ženska. Ženske, ki jemljejo droge, so pogosto stigmatizirane in diskriminirane. Iz tega razloga letno poročilo INCB za leto 2016 poudarja potrebo po politikah in programih v zvezi z bojem proti drogam, ki upoštevajo vidik spola.

Če želimo, da so tovrstne politike resnično učinkovite, moramo upoštevati okoliščine tako moških kot žensk. Vlade morajo upoštevati posebne potrebe žensk, ki so odvisne od drog, zagotoviti njihove pravice in zaščititi njihove družine. Na žalost veliko politik in programov na tem področju zaostaja.

Naše poročilo opozarja, da so zapornice in spolne delavke še posebno ranljive glede zlorabe drog.

Če pogledamo zadnjih petnajst let, ugotovimo, da se je precej povečalo število žensk, ki so bile aretirane zaradi kaznivih dejanj, povezanih z drogami. Ko so enkrat v zaporu, je zanje veliko verjetneje, da postanejo uporabnice drog, kot pa za moške. Med drugim njihovo priprtje zelo negativno vpliva na njihove družine.

Obstaja močna povezava med spolnim delom in zlorabo drog. Ženske se za takšno delo lahko odločajo zaradi zadovoljevanja svoje odvisnosti od drog ali pa droge uporabljajo za spopadanje z zahtevami in naravo svojega dela. Spolne delavke v mnogih delih sveta nimajo dostopa do zdravljenja odvisnosti od drog zaradi stigme, obsojanja ali lastnega nelagodja, ki ga čutijo v pretežno moškem okolju centrov za zdravljenje odvisnosti. Ženske, odvisne od drog, ki imajo otroka, se nerade odločijo za zdravljenje, saj jih je strah, da bodo označene za neprimerne matere in jim bodo odvzeli otroka.

Enodimenzionalne politike do drog niso dovolj. Potrebujemo bolj premišljene politike, učinkovitejše razporejanje nujno potrebnih virov in preventivne programe, ki so namenjeni posebno nosečnicah, spolnim delavkam, ženskam z virusom HIV oziroma aidsom in zapornicam.

Vse našteto je ključnega pomena, če želimo resnično zaščititi ter izboljšati zdravje in dobrobit žensk. Le tako se bomo tudi bolj približali svetovni rešitvi problematike drog. Upam, da bomo s tem imeli mnogo več takih žensk, kot je Ana-Pavla, ki bodo ponovno prevzele nadzor nad svojim življenjem ter sebi in svojim družinam zagotovile svetlejšo prihodnost.

Werner Sipp je predsednik Mednarodnega nadzornega sveta za droge (INCB), neodvisnega sodnega organa posebne vrste, ki spremlja izvajanje mednarodnih konvencij Združenih narodov za nadzor nad drogami.

*Ime je izmišljeno zaradi varovanja zasebnosti.