V Generalni skupščini OZN bo 19. septembra 2016 kot zasedanje na visoki ravni potekal vrh, ki bo naslovil obsežna prisilna preseljevanja beguncev in migrantov s ciljem krepitve sodelovanja držav po načelu bolj humanega in usklajenega pristopa. Vprašanje obsežnih premikov beguncev in migrantov je preveč zahtevno, da bi ga vsaka država naslavljala sama. Mednarodna skupnost mora sodelovati s ciljem iskanja trajnih rešitev.

Januarja 2016 je generalni sekretar OZN za sodelovanje z entitetami ZN in posvetovanja z državami članicami OZN ter drugimi relevantnimi deležniki pred Vrhom imenoval posebno svetovalko Karen AbuZayd. Proces bo zajemal tudi pregled poročila generalnega sekretarja OZN o velikih premikih beguncev in migrantov, ki je bilo Generalni skupščini OZN predloženo 9 maja 2016.

9. februarja 2016 je predsednik Generalne skupščine OZN imenoval stalno predstavnico Hašemitske kraljevine Jordanije Dino Kawar in stalnega predstavnika Irske Davida Donoghueja kot so-moderatorja posvetovanj z državami članicami OZN pred septembrskim Vrhom.

Vir: Generalna skupščina OZN