Najnovejši podatki kažejo, da so Evropska unija (EU) in njene države članice v letu 2016 še dodatno utrdile svoje vodilno mesto kot največje donatorke razvojne pomoči v svetu. Lanskih 75,5 milijard evrov pomoči predstavlja 11 % povečanje v primerjavi z letom 2015, višina pomoči EU pa se je povečala že četrto leto zapored in dosegla najvišjo raven doslej. Skupna uradna razvojna pomoč EU je leta 2016 predstavljala 0,51 % bruto nacionalnega dohodka (BND), v primerjavi z 0,47 % v letu 2015.

Preliminarni podatki OECD kažejo, da je uradna razvojna pomoč (ODA) EU in njenih držav članic v letu 2016 presegla 75 milijonov evrov. To pomeni 11 % povečanje v primerjavi z letom 2015. ODA se je povečala že četrto leto zapored in dosegla najvišjo raven doslej. Leta 2016 je skupna uradna razvojna pomoč EU predstavljala 0,51 % BND EU, v letu 2015 je bil ta 0,47 %. To je precej nad 0,21 % povprečjem držav, ki niso članice odbora EU za razvojno pomoč (DAC).

EU in njene države članice so s tem ponovno utrdile svoje mesto kot vodilna svetovna donatorka pomoči v letu 2016.

Leta 2016 je pet držav članic EU doseglo ali preseglo prag  0,7 % ali več svojega BND za uradno razvojno pomoč: Luksemburg (1,00 %), Švedska (0,94 %), Danska (0,75 %), Nemčija (0,70 %), ki je prvič dosegla prag, in Združeno kraljestvo (0,70%). Šestnajst držav članic EU je povečalo uradno razvojno pomoč, medtem ko je pet držav članic ODA zmanjšalo, sedem pa jih je ostalo na enaki ravni.

Vir: SLOGA