Dve agenciji Združenih narodov (ZN) sta se 28. marca 2018 dogovorili, da se združujeta v boju proti tihotapljenju migrantov. Na ZN na Dunaju sta Mednarodna organizacija za migracije (IOM) in Urad ZN za droge in kriminal (UNODC) organizirala dogodek, ki se je osredotočil na skupno platformo za preprečevanje tihotapljenja migrantov in beguncev.

Izvršni direktor UNODC Jurij Fedotov je na otvoritvi dogodka dejal: “Skupaj moramo sodelovati, da kriminalcem vzamemo sredstva in priložnosti, zaščitimo življenja in varnost ljudi ter končamo nekaznovanje tihotapcev”.

Pozdravil je to skupno pobudo, saj združuje in izkoristi strokovno znanje ter izkušnje obeh organizacij v boju proti tihotapljenju migrantov. Pri tem je izpostavil: “UNODC se zavezuje, da bo razširil naše delo in raziskoval načine združevanja agencij ZN, vključno z zagotovitvijo, da bodo odzivi kazenskega pravosodja na tihotapljenje migrantov del holističnih in multidisciplinarnih pristopov.”

Argentina Szabados, direktorica regionalnega urada IOM za Jugovzhodno Evropo, Vzhodno Evropo in Srednjo Azijo je povedala: “Kot je že več krat poudaril generalni direktor Swing, ni prisotno pomanjkanje politične volje ali neustrezno pravno varstvo migrantov, ampak izvajanje. Tihotapljenje migrantov je mednarodni kriminal in zahteva mednarodno sodelovanje. Potrebujemo ukrepe. Preveč življenj se je že izgubilo in prekomerno trpljenje nas obkroža.” Namreč, migranti se soočajo z zlorabami in izkoriščanjem ter nečloveškim ravnanjem in spolnim nasiljem.

Na svetovni ravni ter prek svojih regionalnih in državnih uradov je IOM prispeval k preprečevanju tihotapljenja migrantov že vrsto let. Leta 2016 je sprejela organizacija celovit pristop k preprečevanju tihotapljenja migrantov, ki opredeljuje štiri ključne stebre dela:
– zaščito in pomoč;
– reševanje vzrokov;
– krepitev zmogljivosti držav za onemogočanje dejavnosti tihotapcev migrantov; ter
– spodbujanje raziskav in zbiranja podatkov.

UNODC je varuh protokola Združenih narodov proti tihotapljenju migrantov v okviru Konvencije proti mednarodnemu organiziranemu kriminalu.

UNODC s pomočjo globalnih, regionalnih in nacionalnih programov, ki jih upravlja iz Dunaja, in mrežo uradov na terenu podpira države pri preprečevanju tihotapljenja migrantov s pomočjo zakonodajne pomoči in krepitve zmogljivosti za preiskovanje ter pregon kaznivih dejanj, ki so povezana s tihotapljenjem. Hkrati razbija organizirane kriminalne združbe, ščiti pravice tihotapljenih migrantov in krepi mednarodno sodelovanje na tem področju.

UNODC je pripravil tudi vrsto orodij in dokumentov ter vodil javne kampanje proti tihotapljenju migrantov v različnih delih sveta. Leta 2018 bo UNODC objavil globalno študijo o tihotapljenju migrantov.

Nova pobuda med IOM in UNODC spodbuja deležnike, da združijo moči proti tihotapljenju migrantov. To lahko vključuje skupne raziskave, krepitev zmogljivosti držav članic za odpravo kriminalnih mrež, ki se ukvarjajo s tihotapljenjem migrantov, okrepitev pomoči žrtvam tihotapljenja, ali podporo razvoju strategij in akcijskih načrtov za preprečevanje tihotapljenja.

Vir: Informacijska služba ZN na Dunaju