Danes sta oboroženi skupini v Južnem Sudanu iz svojih vrst izpustili več kot 100 otrok. V letošnjem letu je bilo tako iz rok oboroženih sil v tej državi izpuščenih že več kot 900 otrok.

V kraju Yambio na jugu države je danes potekal že četrti tovrstni obred letos, na katerem so izpustili otroke, ki so bili vključeni v oborožene sile. V prihodnjih mesecih naj bi iz rok oboroženih skupin izpustili še več otrok.

»Napredek, dosežen v letošnjem letu, nam daje upanje, da se bo nekega dne vseh 19.000 otrok, ki v Južnem Sudanu še vedno služijo v vrstah oboroženih skupin in oboroženih sil, lahko vrnilo v svoje družine,« je povedal Mahimbo Mdoe, UNICEF predstavnik v Južnem Sudanu. »Dokler ne dosežemo tega cilja, bomo nadaljevali s prizadevanji za izkoreninjenje vključevanja otrok v oborožene skupine in spopade.«

Med slovesnostjo so bili otroci uradno razoroženi in opremljeni s civilnimi oblačili. V okviru programa za ponovno vključevanje v družbo, ki ga izvaja UNICEF v sodelovanju s partnerji, bodo deležni zdravstvene oskrbe, svetovanja in psihosocialne podpore.

Ko se bodo otroci vrnili domov, bodo njihove družine tri mesece prejemale pomoč v obliki hrane, ki jo bo zagotovil Svetovni program za hrano v podporo ponovnemu vključevanju otrok v normalen vsakdan. Da bi izboljšali družinski prihodek in zagotovili preskrbo s hrano tudi v prihodnje, bo otrokom zagotovljeno tudi poklicno usposabljanje. Prav pomanjkanje finančnih sredstev in nezmožnost samostojnega preživljanja je pogosto eden glavnih razlogov za vključevanje otrok v oborožene skupine. Poleg storitev, povezanih s preživetjem, bo UNICEF v sodelovanju s partnerji zagotovil, da bodo imeli osvobojeni otroci dostop do psihosocialne podpore, prilagojenih učnih programov v šolah in centrov za pospešeno učenje.

V oboroženih silah so prisiljene sodelovati tudi deklice. Številne deklice so tudi žrtve zlorab in (spolnega) izkoriščanja.

»Izpustitve otrok so rezultat skupnih prizadevanj UNICEF, UNMISS in vladnih partnerjev. Pogajanja z oboroženimi silami zahtevajo precejšnjo energijo, nenehen trud ter zavezo vseh vpletenih,« poudarja Mdoe. »Zelo sem hvaležen partnerskim organizacijam in vladi za njihov trud v korist otrok v Južnem Sudanu«.

Večina od 128 otrok (90 fantov in 38 deklic) je bila izpuščenih iz vrst narodnoosvobodilnega gibanja Južnega Sudana (SSNLM), ki je leta 2016 podpisalo mirovni sporazum z vlado in zdaj združuje sile z nacionalno vojsko – medtem ko je bilo iz oboroženih skupin (SPLA-IO) sproščeno le majhno število otrok.

Za izvajanje programa za izpustitev otrok iz oboroženih sil ter njihovega ponovnega vključevanja v normalno življenje UNICEF potrebuje finančna sredstva. V prihodnjih treh letih tako UNICEF v Južnem Sudanu za podporo programu izpustitve, demobilizacije in ponovnega vključevanja 19.000 otrok, ki ostajajo v rokah oboroženih skupin, potrebuje 45 milijonov ameriških dolarjev.

Vir: UNICEF