Polovica oziroma 150 milijonov vseh mladostnikov na svetu, starih od 13 do 15 let, je vpletena v medvrstniško nasilje v šoli ali njeni okolici. V Sloveniji je bilo v šoli ali njeni okolici vsaj enkrat ustrahovanih skoraj polovica oziroma 44 odstotkov učencev, opozarja Unicef v najnovejšem mednarodnem poročilu o nasilju v šolah.

Poročilo Unicefa zajema podatke o medvrstniškem nasilju v šoli in okolici za 122 držav iz raziskav Global School-based Student Health Surveys (GSHS) in Health Behaviour in School-Aged Children (HBSC). Izsledki slednje iz leta 2014 kažejo, da je bilo v Sloveniji 44 odstotkov učencev, starih od 13 do 15 let, v šoli vsaj enkrat ustrahovanih in/ali vpletenih v pretep.

Poročilo so predstavili v okviru Unicefove globalne kampanje proti nasilju #ENDviolence. Opozarja, da nasilje v šolah z uporabo orožja, kot so noži in pištole, še naprej terjajo življenja, ter da se v vse bolj digitalnem svetu ustrahovanje seli na splet in družbena omrežja, so sporočili iz Unicefa.

Poročilo navaja različne načine, kako se učenci soočajo z nasiljem v šoli in njeni okolici. Podatki tako razkrivajo, da je približno eden od treh mladostnikov, starih med 13 in 15 let, deležen ustrahovanja in pretepanja, trije od desetih šolarjev v 39 državah Evrope in Severne Amerike pa priznavajo, da ustrahujejo svoje vrstnike.

Dekleta in fantje so enako izpostavljeni ustrahovanju, vendar so dekleta pogosteje žrtve psiholoških oblik ustrahovanja, fantje pa so bolj izpostavljeni fizičnemu nasilju in grožnjam. Otroci, ki se znajdejo v stiski, lahko pomoč poiščejo v več kot 700 Unicefovih Varnih točkah po vsej Sloveniji, vse dni v letu, so sporočili iz UNICEF.

Skoraj 750 milijonov šoloobveznih otrok živi v državah, kjer telesno kaznovanje v šoli ni popolnoma prepovedano. V letu 2017 je bilo 396 vojaških napadov na šole v DR Kongo, 26 v Južnem Sudanu, 67 v Siriji in 20 v Jemnu.

Mednarodno poročilo “Vsak dan na urniku: odpravimo nasilje v šolah” opozarja, da je nasilje pogost spremljevalec izobraževanja mladih po vsem svetu. Negativno vpliva na učenje in dobrobit učencev tako v razvitih državah kot tudi v državah v razvoju.

“Učenci so vsakodnevno izpostavljeni nevarnostim, kot so pretepanja, ustrahovanje med vrstniki in na spletu, telesno kaznovanje, spolno nadlegovanje, nasilje z orožjem in pritiski, da se pridružijo tolpam. Kratkoročno ima to uničujoč vpliv na njihovo učenje, dolgoročno pa lahko vodi v depresije, tesnobe in celo samomore. Nasilje je lekcija, ki je ne bi smel izkusiti noben otrok, saj za vedno zaznamuje njegovo življenje,” je ob objavi poročila poudarila izvršna direktorica UNICEF Henrietta H. Fore.

Vir: STA