Jurij Fedotov, izvršni direktor Urada Združenih narodov za droge in kriminal

Kibernetsko je neizogiben pridevnik, ki dandanes definira naš svet. Od zasebnosti posameznikov do odnosov med državami ta pridevnik prevladuje v pogovorih in naslovnicah medijev. Pravzaprav je tako vseobsegajoč, da nas lahko paralizira zaradi velikosti problemov, s katerimi se povezuje.

Zavedati se moramo, da je mednarodno sodelovanje, kljub številnim odprtim vprašanjem o prihodnosti kibernetske varnosti, ključnega pomena pri reševanju naraščajočih groženj kibernetskega kriminala.

Priča smo spletnemu izkoriščanju in zlorabi otrok. Prek temnega spleta se prodaja prepovedane droge in strelno orožje. Izvajajo se napadi z zlonamerno programsko opremo. Trgovci z ljudmi uporabljajo družbene medije, da privabijo žrtve. Kibernetski kriminal ima nepojmljiv doseg; gre prek vseh meja v naše domove in šole, podjetja, bolnišnice in druge pomembne ponudnike storitev. Grožnje se samo povečujejo.

Nedavna raziskava ocenjuje svetovne stroške kibernetskega kriminala na 600 milijard ameriških dolarjev. Škoda, ki ogroža trajnostni razvoj in varnost, enakost med spoloma in človekove pravice, je izjemna. Ženske in dekleta so bistveno bolj ogrožene zaradi spolnih zlorab na spletu.

Ohranjati varnost ljudi na spletu je velika naloga in nobena organizacija ali vlada nima popolne rešitve. Kljub temu lahko veliko naredimo in seveda moramo narediti, da bomo okrepili preprečevanje kibernetskega kriminala in izboljšali odzive nanj; med drugim:

  • povečati zmogljivosti, predvsem kazenskega pregona, za zmanjšanje vrzeli, kar je še posebej pomembno za države v razvoju; in
  • okrepiti mednarodno sodelovanje in dialog med vladami, Združenimi narodi (ZN), drugimi mednarodnimi in regionalnimi organizacijami, Interpolom in številnimi drugimi partnerji, vključno s podjetji in civilno družbo; vsi moramo vlagati v zaustavitev kibernetskega kriminala.

Kibernetski kriminal je širok pojem, ki med drugim vključuje širjenje zlonamerne programske opreme, spletne vdore, lažna e-poštna sporočila, krajo finančnih podatkov, spletno spolno izkoriščanje in zlorabe otrok itn.

Policija, tožilci in sodniki morajo te zločine razumeti. Potrebujejo orodja za preiskovanje tega kriminala in za zaščito žrtev. Hkrati morajo biti sposobni ta kriminal preganjati.

V Uradu Združenih narodov za droge in kriminal (UNODC) delamo v več kot 50 državah, da zagotovimo potrebno usposabljanje, krepimo veščine preiskovanja, sledimo kriptovalutam kot del finančnih preiskav in uporabljamo programsko opremo za odkrivanje spletnih zlonamernih gradiv in izsledujemo odgovorne.

Eden od neposrednih rezultatov naših prizadevanj za izgradnjo zmogljivosti v eni državi je aretacija pedofila z več kot 80 žrtvami. Izobraževanje smo izvedli v partnerstvu z Mednarodnim centrom za pogrešane in zlorabljene otroke ter Facebookom. To je le en primer, kako lahko krepitev zmogljivosti in partnerstva z nevladnimi organizacijami ter zasebnim sektorjem zagotovijo, da pridejo kriminalci za rešetke, ranljivi otroci pa so zaščiteni.

V sodelovanju s fundacijo Internet Watch smo uvedli portale za poročanje o spolnih zlorabah otrok, nazadnje v Belizeju. Tako lahko državljani prevzamejo pobudo za prijavo zlorabljenih fotografij ter zaščito deklet in fantov pred spletnim izkoriščanjem.

Z organizacijami, kot sta Thorn in Pantallas Amigas, krepimo spletno zaščito in v šolah in lokalnih skupnostih izobražujemo starše, skrbnike in otroke o kibernetskih tveganjih. Preprečevanje je ključno.

Usposabljanja UNODC se osredotočajo predvsem na Medmorsko Ameriko, Bližnji vzhod, severno Afriko, vzhodno Afriko in jugovzhodno Azijo. Med drugim prispevajo k prepoznavanju digitalnih dokazov pri spletnem trgovanju z drogami, uporabi temnega spleta v kriminalne in teroristične namene ter izboljšanju zbranih podatkov za boljše obravnavanje groženj.

Pomembna podlaga za vsa naša prizadevanja je mednarodno sodelovanje. Naše delo, ki ga v celoti financirajo donatorske vlade, je pokazalo, da se države kljub političnim razlikam lahko združijo in skupaj soočijo z grožnjami kibernetskega kriminala.

Prav tako krepimo mednarodno sodelovanje prek Medvladne strokovne skupine, ki se sestaja na sedežu UNODC na Dunaju.

Strokovna skupina, ki jo je ustanovila resolucija Generalne skupščine ZN, združuje diplomate, snovalce politik in strokovnjake z vsega sveta, da razpravljajo o najbolj nujnih izzivih današnjega spletnega kriminala. Ti sestanki kažejo željo in pripravljenost vlad, da si prizadevajo za pragmatično sodelovanje, kar lahko le pripomore k boljšemu preprečevanju kibernetskega kriminala in h krepitvi splošnega zaupanja.

Naš naslednji korak je okrepiti ta prizadevanja, vključno z zagotavljanjem več sredstev za podporo državam v razvoju, ki imajo pogosto najbolj običajne uporabnike interneta in najbolj šibko obrambo pred kibernetskim kriminalom.

Tehnološka podjetja so nepogrešljiv zaveznik v boju proti kibernetskemu kriminalu. Hkrati moramo povečati angažma javno-zasebnega sektorja pri reševanju skupnih izzivov, kot je na primer izboljšanje izobraževanja in posegi v škodljiva spletna gradiva.

Preprečevanje kibernetskega kriminala lahko reši življenja ter okrepi blaginjo in mir. S krepitvijo zmogljivosti kazenskega pregona in partnerstvom s podjetji, da so lahko del rešitve, lahko veliko naredimo in dosežemo v smeri, da internet postane le sila za dobro.