Nova raziskava kaže, da je število brezdomnih učencev v ZDA najvišje v več kot desetih letih. Večina od 1,5 milijona mladih, ki hodijo v šolo, po izgubi doma živi pri drugih družinah ali prijateljih.

Sedem odstotkov pa jih živi v zapuščenih stavbah ali avtomobilih, po poročanju BBC-ja ugotavlja poročilo Nacionalnega centra za brezdomno izobraževanje.

Mladi so v brezdomstvo pogosto potisnjeni zaradi nezagotovljenega delovnega mesta, predragih stanovanj, nasilja v družini in opioidne krize.

Življenje brez stalnega naslova močno škoduje otrokovemu izobraževanju in zdravju. Manj kot tretjina brezdomnih učencev jih zna primerno brati, še manj jih ima ustrezno znanje iz matematike in drugih naravoslovnih ved.

Zadnji podatki kažejo stanje v letih 2017 in 2018, ko je bilo brezdomnih učencev več kot dvakrat več kot v letih 2004 in 2005, ko jih je bilo skoraj 680.000, je še sporočil Nacionalni center za brezdomno izobraževanje.

Razmere na stanovanjskem področju v ZDA se slabšajo. Milijoni ljudi porabijo več kot pol svojih prihodkov za nastanitev, številni si ne morejo privoščiti lastnega stanovanja.

Ljudje ne zmorejo plačevati najemnin tudi zaradi zapiranja tovarn in vzpona začasnih in zelo prožnih oblik zaposlitev.

Na drugi strani številne družine razpadejo oziroma jim oblasti odvzamejo otroke zaradi opioidne krize. Skoraj dva milijona Američanov je namreč odvisnih od zdravil na recept.

Nesorazmerno velik delež mladih brezdomcev je pripadnikov LGBT-skupnosti, ugotavlja Inštitut Williams Univerze v Kaliforniji. Skoraj sedemdeset odstotkov jih je dejalo, da je bil velik dejavnik, ki je povzročil njihovo brezdomstvo, zavračanje družine, drug tak dejavnik je bila zloraba, ki so jo trpeli doma.

Večina strokovnjakov na področju brezdomstva pravi, da sta rešitvi ponujanje več cenovno dostopnih stanovanj in nudenje pomoči družinam, ki jih je prizadela travma oziroma odvisnost.

Vir: RTV Slovenija