Ministri držav članic Evropske unije (EU) pristojni za mladino so na zasedanju konec novembra 2018 sprejeli Resolucijo o novi strategiji EU za mlade 2019-2027, ki predstavlja pomemben korak k prepoznavanju specifičnih izzivov, s katerimi se soočajo mladi.

Kot so ob sprejetju resolucije poročali na spletni strani Zavoda Movit, komisija predlaga nekaj pomembnih novosti v primerjavi s sedanjim političnim okvirom:

  • Imenovanje koordinatorja mladih EU, ki bo skrbel za zastopanje stališč mladih v Komisiji in mladim omogočil, da več prispevajo k oblikovanju politik EU na različnih področjih. Koordinator bo okrepil dialog z mladimi, zlasti preko Evropskega mladinskega portala in Platforme za EU mladinsko strategijo.
  • Obnovljen EU dialog mladih, ki bo bolje zaznaval probleme mladih in zagotovil širšo dostopnost, tudi s pomočjo inovativnih oblik.
  • Spremljanje porabe EU sredstev, namenjenih mladim v različnih programih financiranja.
  • Nadaljnja krepitev kakovosti, inovativnosti in priznavanja mladinskega dela ter vzpostavitev pogojev in spodbud za druge sektorje, da izkoristijo potenciale neformalnega učenja.
  • Vzpostaviti bolj jasno povezavo med izvajanjem EU mladinske politike in s tem povezanih dejavnosti v programih Erasmus+ in Evropska solidarnostna enota.

Več informacij ter celotno besedilo resolucije Strategija EU na področju mladine s prilogami (v slovenskem jeziku) najdete na spletni strani Zavoda Movit.

Vir: Zavod Movit

 

Prispevek je objavljen v okviru projekta Trajnostno. Lokalno. Globalno., ki ga finančno podpira Ministrstvo RS za zunanje zadeve. Izražena vsebina je v izključni odgovornosti avtorjev in ne odraža stališč Ministrstva RS za zunanje zadeve.

Logo MRSLOGO BARVNI RGB_belo ozadje_TRAJNOSTNO_LOKALNO_GLOBALNOlogo_Sloga1