Vključevanje mladih v procese odločanja, razmislek o prihodnosti v luči trajnostnega razvoja, spoštovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin, učinkovite in skladne politike na področju izobraževanja, dela in socialnega varstva, opolnomočenje deklic in žensk, vključevanje ranljivih skupin kot so NEETs, pripadniki in pripadnice manjšin ter osebe s posebnimi potrebami, vloga novih tehnologij in naprednih načinov mednarodnega sodelovanja so tematike, ki jih je slovenska mladinska delegatka pri Združenih narodih (ZN) Sabina Carli izpostavila v svojem uvodnem nagovoru na zasedanju tretjega odbora Generalne skupščine ZN v New Yorku.

Preko 40 mladinskih delegatov iz 30 držav se namreč udeležuje letošnjega 72. zasedanja Generalne skupščine. Mladinski delegati so glasniki mladih iz svojih držav in v sodelovanju s svojimi nacionalnimi delegacijami naslovijo tematike, ki zadevajo mlade, njihov razvoj, opolnomočenje in vključenost v družbo.

Mladinska problematika je predmet razprave v okviru tretjega odbora Generalne skupščine ZN, ki naslavlja družbena, humanitarna in kulturna vprašanja, pod točko “Družbeni razvoj, vključno z vprašanji, ki se navezujejo na svetovno družbeno situacijo, mlade, staranje, osebe s posebnimi potrebami in družino”. Mladinski delegati v okviru uvodnih nagovorov naslovijo pereče izzive mladih v svojih državah.

V znamenju prizadevanj Slovenije za spoštovanje pravic starejših je mladinska delegatka izpostavila tudi pomen medgeneracijskega dialoga, sodelovanja in solidarnosti med generacijami, v zaključku pa poudarila, da mladi nosijo izjemno velik potencial, izobraženi, angažirani in opolnomočeni mladi pa so ključni nosilci sprememb, ki koristijo vsem.

Nagovor Slovenije s strani veleposlanice Darje Bavdaž Kuret in mladinske delegatke Sabine Carli je v angleškem jeziku v celoti na voljo tukaj.

Predstavitve mladinskih delegatov na 72. zasedanju Generalne skupščine ZN so zbrane tukaj.

Delu mladinske delegatke lahko sledite na Facebooku (@UN Youth Delegate Slovenia) in Twitterju (@UNYD_Slovenia).

Posnetek nagovora mladinske delegatke si lahko ogledate tukaj.