Slovenija se v Londonu udeležuje vrha o načrtovanju družine – Family Planning Summit 2017, ki združuje donatorje, zasebni sektor in druge deležnike za svobodno načrtovanje družine v državah v razvoju.

Na svetu živi najmanj 214 milijonov žensk, ki bi si želele svobodnega načrtovanja družine, a nimajo dostopa do modernih kontracepcijskih sredstev. Na zadnjem vrhu leta 2012 je bilo v ta namen ustanovljeno Partnerstvo za načrtovanje družine – Familiy Planning 2020 Partnership, ki zagovarja svoboden dostop do teh sredstev vsem ženskam, in uresničuje globalno strategijo generalnega sekretarja Združenih narodov (ZN) za zdravje žensk, otrok in mladostnikov.

Letošnji vrh v organizaciji britanske ministrice za mednarodno razvojno sodelovanje Priti Patel,  Sklada ZN za prebivalstvo (UNFPA) ter fundacije Bill & Melinda Gates daje partnerstvu nov zagon predvsem v luči uresničevanja Agende 2030 za trajnostni razvoj in petega cilja trajnostnega razvoja, ki naslavlja dostop do spolnega in reproduktivnega zdravja in pravic za vse. Na vrhu bodo države ocenile napredek pri uresničevanju partnerstva ter iskale nove, inovativne finančne rešitve, da se 120 milijonom žensk in deklicam v državah v razvoju še dodatno omogoči dostop do kontracepcijskih sredstev. Poseben poudarek bo namenjen ženskam v humanitarnih krizah in pokonfliktnih situacijah.

Slovenija vključuje enakost spolov in krepitev vloge žensk in deklic kot presečno temo in vsebinsko prioriteto mednarodnega razvojnega sodelovanja. V multilateralnih aktivnostih in političnem dialogu si prizadeva za ohranjanje obstoječih standardov in doseženega napredka na tem področju ter poudarja pomemben vidik zagotavljanja spolnih in reproduktivnih pravic ter zdravja (SRHR). V mednarodni skupnosti Slovenija opozarja, da SRHR ne zajema le pravice do splava in dostopa do sodobnih oblik kontracepcije. Gre za celostno obravnavo reproduktivnega zdravja  in za zagotavljanje pravice do svobodnega odločanja o svojem telesu in prihodnosti. Na vrhu o načrtovanju družine Slovenija zato podpira nadaljnje aktivnosti ter pobude na področju načrtovanja družine in dostopa do SRHR, sporoča Ministrstvo za zunanje zadeve.

Več o vrhu najdete tukaj.

Vir: MZZ