Generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres: članek ob mednarodnem dnevu žensk

Neenakost spolov je velika krivica našega časa in največji izziv za človekove pravice, s katerim se soočamo. Toda enakost spolov ponuja rešitve za nekatere najbolj nerešljive težave sodobnega sveta.

Povsod gre ženskam slabše kot moškim – preprosto zato, ker so ženske. Resničnost je za ženske iz manjšin, starejše ženske, ženske z invalidnostjo, migrantke in begunke še slabša.

Medtem ko smo v zadnjih desetletjih zaznali velik napredek na področju pravic žensk, od odprave diskriminatornih zakonov do večjega števila deklet v šoli, se zdaj srečujemo z močnim pritiskom. V nekaterih državah se pravna zaščita pred posilstvi in ​​nasilnimi zlorabami zmanjšuje, v drugih pa se uvajajo politike, ki ženske kaznujejo; širi se revščina in prisilna reprodukcija. Spolne in reproduktivne pravice žensk so ogrožene z vseh strani.

Zakaj? Ker je enakost spolov v osnovi vprašanje moči. Stoletja diskriminacije in globoko zakoreninjen patriarhat so ustvarili zevajoči razkorak med spoloma v naših gospodarstvih, političnih sistemih in korporacijah. Dokazi so povsod.

Ženske so še vedno izključene iz najvišjih položajev; od vlad do upravnih odborov in do prestižnih podelitev nagrad. Ženske voditeljice in javne osebnosti se srečujejo z nadlegovanjem, grožnjami in zlorabami tako na spletu kot v vsakdanjem življenju. Razkorak v plači med spoloma je le simptom razlike v moči med spoloma.

Tudi domnevno nevtralne zadeve, kjer je potrebno odločanje, na primer od urbanističnega načrtovanja do testiranja na droge, pogosto temeljijo na načelu “izključno moško”; moški veljajo za standard, ženske bolj kot izjema.

Ženske in dekleta se prav tako spopadajo s stoletno mizoginijo in izbrisom svojih dosežkov. So zasmehovane kot histerične ali hormonske, rutinsko jih ocenjujejo po videzu, podvržene so neskončnim mitom in tabujem o svojih naravnih telesnih funkcijah ter se soočajo z vsakodnevnim seksizmom, stereotipi in iskanjem krivca.

To močno vpliva na vse nas in je ovira pri reševanju številnih izzivov in groženj, s katerimi se soočamo.

Vzemite neenakost. Ženske zaslužijo 77 centov za vsak dolar, ki ga zaslužijo moški. Najnovejša raziskava Svetovnega gospodarskega foruma pravi, da bo trajalo 257 let, da se ta razlika izniči. Medtem ženske in dekleta vsak dan opravijo približno 12 milijard ur neplačanega varstva, kar se preprosto ne vrednosti kot ekonomski prispevek družbi. Če želimo doseči pošteno globalizacijo, ki deluje za vsakogar, moramo naše politike utemeljiti na statistikah, ki upoštevajo resnični prispevek žensk.

Še en primer je digitalna tehnologija. Pomanjkanje ravnovesja med spoloma na univerzah, v start-up podjetjih in silicijevih dolinah našega sveta je zelo zaskrbljujoče. Ta tehnološka središča sooblikujejo družbe in gospodarstva prihodnosti; ne moremo jim dovoliti, da se utrdijo in okrepijo z moško prevlado.

Ali vzemite vojne, ki pustošijo po svetu. Med nasiljem nad ženskami, civilnim zatiranjem in konfliktom obstaja močna povezava. Kako družba obravnava žensko polovico svojega prebivalstva, je pomemben pokazatelj, kako bo ravnala z drugimi. Tudi v mirnih družbah je veliko žensk v smrtni nevarnosti v svojem domu.

V našem odzivu na podnebno krizo celo obstaja vrzel med spoloma. Pobude za zmanjšanje in recikliranje se pretirano tržijo za ženske, moški pa bolj verjamejo v nepreverjene tehnološke rešitve. Med drugim ekonomistke in parlamentarke bolj pogosto podpirajo pozitivne okoljske politike kot moški.

Nenazadnje je politična zastopanost najbolj jasen dokaz razlike v moči med spoloma. V parlamentih po vsem svetu so ženske številčno v manjšini, v povprečju od 3 do 1, vendar je njihova prisotnost močno povezana z inovacijami in naložbami v zdravstvo in izobraževanje. Ni naključje, da vlade, ki na novo definirajo gospodarsko uspešnost, vključujoč blaginjo in trajnost, dajejo poudarek na ženske.

Zato je bila ena mojih prvih prioritet pri Združenih narodih vključiti več žensk v naše vodstvo. Dosegli smo enakost spolov na najvišjih položajih in to kar dve leti pred predvidenim rokom. V prihodnjih letih imamo načrt za pariteto na vseh ravneh.

Naš svet je v težavah in enakost spolov je bistven del odgovora. Težave, ki jih je ustvaril človek, imajo rešitve, ki jih vodi človek. Enakost spolov je sredstvo za redefiniranje in preoblikovanje moči, ki bo koristilo vsem.

Naše 21. stoletje mora biti stoletje enakosti žensk v mirovnih pogajanjih in trgovinskih pogovorih, v sejnih sobah in učilnicah, na G20 in v Združenih narodih. Čas je, da nehamo poskušati spremeniti ženske in začnemo spreminjati sisteme, ki jim preprečujejo, da bi dosegle svoj potencial.

Vir: Informacijska služba ZN na Dunaju

Prispevek je objavljen v okviru projekta Trajnostno. Lokalno. Globalno., ki ga finančno podpira Ministrstvo RS za zunanje zadeve. Izražena vsebina je v izključni odgovornosti avtorjev in ne odraža stališč Ministrstva RS za zunanje zadeve.

Logo MRS
LOGO BARVNI RGB_belo ozadje_TRAJNOSTNO_LOKALNO_GLOBALNO
logo_Sloga1