19. januarja je bila objavljena tretja ocena izvajanja kodeksa ravnanja za odpravo nezakonitega sovražnega govora na spletu, ki so jo izvedli javni organi in nevladne organizacije. Raziskava kaže, da so informacijska podjetja v povprečju odstranila 70 % nezakonitega sovražnega govora, ki jim je bil prijavljen.

Podjetja Facebook, Twitter, YouTube in Microsoft so se maja 2016 s kodeksom ravnanja zavezala boju proti razširjanju takšnih vsebin v Evropi. Iz tretjega spremljanja je razvidno, da podjetja vse učinkoviteje izpolnjujejo svojo zavezo, da bodo večino nezakonitega sovražnega govora odstranila v 24 urah. Nekateri izzivi pa ostajajo, zlasti dejstvo, da uporabniki ne dobijo sistematično povratnih informacij. Število uporabnikov kodeksa se je prav tako povečalo, saj sta ste k prevzetju kodeksa zavezala tudi Instagram in Google+.

Vir: CNVOS