V začetku junija je pritožbeni senat Mednarodnega kazenskega sodišča (ICC) spremenil odločitev sodnega senata III, ki je 21. marca 2016 spoznal Jean-Pierre Bembo za krivega vojnih hudodelstev in hudodelstev zoper človeštvo ter mu prisodil osemnajstletno zaporno kazen.

Bemba, ki je imel med obtoženci pred ICC najvišji položaj (v obdobju med julijem 2003 in decembrom 2006 je bil podpredsednik Demokratične republike Kongo (DRK), kasneje je bil tudi vodja opozicije), se trenutno nahaja v Belgiji, saj ga čaka še obravnava v Haagu zaradi vplivanja na priče, a bo v kratkem potoval v DRK, da se udeleži kongresa stranke, kjer se bodo izbirali kandidati za predsedniške volitve, ki bodo potekale decembra letos.

V okviru predsedniških volitev v DRK so se odzvale tudi Združene države, ki bodo onemogočile vstop neznanim višjim uradnikov zaradi korupcije povezane s predsedniškimi volitvami, da bi poslale ‘resen signal’, da mora biti prehod oblasti izveden na miren način.

Sodni senat III je 21. marca 2016 odločil, da je Bemba, ki je deloval kot vojaški poveljnik in je posledično imel učinkovito kontrolo nad svojimi zasebnimi vojaki, pripadniki Mouvement de libération du Congo, kazensko odgovoren za storjena kazniva dejanja v Srednjeafriški republiki v obdobju med 26. oktobrom 2002 in 15. marcem 2003. Kljub temu, da se Bemba sam ni nahajal v Srednjeafriški republiki, je bil v neposredni komunikaciji s poveljniki na terenu in je tako posredoval operativna naročila vojakom iz Konga.

Obsodba Bembe je predstavljala številne mejnike v delu ICC, saj se je le-to prvič osredotočilo na posilstvo kot orožje vojne in osumljenca obsodilo za kazniva dejanja drugih oseb, ki so bila pod njegovim nadzorom.

Pritožbeni senat je ugotovil, da so sodniki na prvi stopnji napačno odločili, da Bemba ni sprejel potrebnih in razumnih ukrepov, da bi preprečil kazniva dejanja svojih vojakov pred šestnajstimi leti. Prav tako je bila napačna odločitev, da se Bembo obsodi za specifična kazniva dejanja, ki so bila zunaj obsega obtožb, ki jih je potrdil predobravnavni senat.

Medtem je Srednjeafriška republika še vedno v hudi krizi. Mednarodni odbor Rdečega križa je januarja letos opozoril, da polovica populacije potrebuje humanitarno pomoč. Združeni narodi so v okviru mirovnih operacij prisotni že od leta 2013.

Vir: ICC, IJ Monitor