Predsednik Mednarodnega sodišča za vojne zločine na območju nekdanje Jugoslavije (ICTY) Carmel Agius je začetek junija v govoru Varnostnemu svetu Združenih narodov (ZN) predstavil napredek dela tribunala, ki vodi k zaključku njegovega dela konec letošnjega leta.

Gospod Agius je izpostavil, da ICTY opravlja svoje delo v skladu s predvidenim zaključkom dela do konca leta in da so naredili velik korak k končanju sojenja in pritožbenih postopkov. Pritožbi Mladića in Prlića napredujeta kot je bilo predvideno. Sodbi naj bi bili izrečeni do konca meseca novembra letos.

Predsednik ICTY je poudaril, da kljub temu obstajajo izzivi, ki potrebujejo pozornost Varnostnega sveta ZN. Eden izmed takšnih je čakanje na zaključek sojenja v primeru Jolić in drugi, v okviru katerega Srbija ni izpolnila svojih obveznosti v skladu s statutom tribunala, saj ni izvršilnega naloga za aretacijo osumljenca, ki je bil izdan pred več kot dvema letoma in pol. Predsednik je opozoril, da je problematiko nesodelovanja Srbije z Varnostnim svetom izpostavil že 1. marca letos, ko je dejal, da država krši svoje mednarodne obveznosti. Varnostni svet ima pristojnost reševanja tega problema in mora nujno ter odločno ukrepati, je poudaril.

Nadalje je poročal o še vedno prisotnem izzivu zmanjševanja števila zaposlenih, kar bi pomenilo kritično tveganje za sposobnost sodišča, da pravočasno opravi preostalo delo. Spodbude za ohranitev osebja bi tribunalu omogočile, da zagotovi optimalno izpolnitev mandata in ponovno je poudaril potrebo po nujni podpori ZN v zvezi s tem. Predsednik se je vsem članom osebja in sodnikom zahvalil za izjemno delo in predanost.

Zadnje leto dela predstavlja izvrstno priložnost, da se zagotovi pravno zapuščina dela tribunala in se zagotovi, da bodo njegove odločitve imele pomen tudi v prihodnje. Iz tega razloga na tribunalu potekajo številni za javnost zaprti dogodki o zapuščini tribunala, katerih namen je vključiti tiste, ki so bili vpeti v njegovo delo in omogočiti drugim, da gradijo na njegovih dosežkih in izkušnjah. Agius je dodal, da v regiji nekdanje Jugoslavije poteka projekt vzpostavljanja informacijskih centrov na zahtevo Varnostnega sveta, ki bodo omogočili lokalnemu prebivalstvu dostop do javnih zapisnikov in informacij o delu tribunala.

Nobena institucija ne more povrniti tega, kar je bilo izgubljeno v jugoslovanskih vojnah in grozovitih zločinih, ki smo jim bili priča, je pojasnil Agius. Kljub temu je tribunal dokazal, da je obstajala volja po sodelovanju v mednarodni skupnosti za zagotovitev pravice in da se kaznuje tiste, ki so bili odgovorni za grozovite kršitve mednarodnega humanitarnega prava.

Vir: ICTY