V preteklem desetletju smo bili priča več kot 300 naravnim nesrečam. Samo v 2013 so naravne nesreče vzele življenje več kot 21.000 ljudi, prizadele več kot 96 milijonov prebivalstva in povzročile za 118,6 milijarde ameriških dolarjev škode.

Investicije Fundacije Bill & Melinda Gates so namenjene prizadevanjem za pomoč pri odzivu na naravne nesreče, kot so cikloni, potresi in izbruhi bolezni (vključno z epidemijo ebole), počasi se razvijajočim krizam, kot sta lakota in suša, ter tudi zagotavljanju odziva na akutne, kompleksne in izredne razmere, povezane s političnimi nemiri in nasiljem.

Izziv

Nujne razmere se pojavljajo skoraj vsak dan in vplivajo na tisoče skupnosti po vsem svetu. Ljudje nujno potrebujejo pomoč za preživetje in okrevanje. Nekateri izredni dogodki, kot sta bila tropski ciklon Haiyan na Filipinih in ciklon Phailin v Indiji leta 2013, so dobili obsežno medijsko pozornost, mnogi tovrstni dogodki pa niso deležni tolikšne medijske pozornosti zaradi slabše obveščenosti javnosti, zato je tudi pomoč, ki so je deležni, manjša. Po desetletjih naravnih nesreč in nesreč, ki jih je povzročil človek, le-te pogosto še poglabljajo podnebne spremembe in dalj časa trajajoči konflikti, ki jih države sprejmejo za ”nov vsakdan”.

Priložnost

Hiter odziv lahko v takšnih situacijah reši življenja. S takojšno in prilagodljivo finančno podporo lahko humanitarnim in lokalnim organizacijam, ki se prve odzovejo na nastalo situacijo, fundacija pomaga v nekaj dneh, ko je potreba po pomoči velika in je takojšen odziv ključnega pomena. Izredne razmere v počasnem razvoju, kot so prehranske krize zaradi suš, zahtevajo usmerjeno podporo, ki pomaga ljudem obnoviti in zgraditi odpornost skupnosti, da se spoprime s prihodnjimi podobnimi pretresi.

Njihova podpora zagotavlja, da so partnerji bolje pripravljeni, da se odzovejo in si opomorejo od izrednih razmer. Prav tako pomagajo skupnostim, da se iz kriz vrnejo še močnejše z uporabo inovativnim orodij in pristopov.

Strategija

Namen programa Fundacije Bill & Melinda Gates za odzivanje na izredne razmere je zmanjšati trpljenje, pojav bolezni in število smrtnih žrtev v državah, ki so jih prizadele naravne nesreče. Poleg neposrednega odziva na izredne razmere fundacija pomaga izboljšati hitrosti in učinkovitost prvih odzivnikov, njihov organizacij in lokalnih institucij, ki pomagajo skupnostim pri pripravah in reševanju prihodnjih kriz.

Sodelujejo tudi z drugimi programi različnih fundacij za razvoj in uvedbo inovativnih izdelkov in pristopov, ki lahko rešijo življenja in zgradijo odpornost skupnosti pred izrednimi razmerami.

Izredne razmere, na katere se je fundacija v preteklosti že odzvala, pogosto gre za več deset odzivov letno; vključuje izbruh virusa ebole v Zahodni Afriki, izbruh kolere v Kamerunu, poplave in zemeljski plazovi v Kašmirju in Nepalu ter konflikti v Srednjeafriški republiki in v Južnem Sudanu.

Področja dela

Fundacija zagotavlja finančno pomoč partnerjem za odziv na tri vrste izrednih razmer:

  • Izredne razmere, ki zahtevajo takojšen odziv: Največji del financiranja se izplača kot prožno financiranje za obravnavanje nesreč, ki lahko povzročijo hude posledice, vključno z izbruhi bolezni. V obdobju od 24 do 72 ur odobrijo financiranje predhodno odobrenih partnerjev, ki imajo lokalno in nacionalno zmogljivost za učinkovit odziv. Ko je tropski ciklon Haiyan leta 2013 prizadel osrednje Filipine in vzel življenje več kot 6.000 ljudi, je fundacija zagotovila finančna sredstva številnim humanitarnim organizacijam (Mercy Corps, Lutheran World Relief in Save the Children). Finančna pomoč je pomagala družinam zagotoviti takojšnje zatočišče, hrano, vodo, sanitarije, zdravstveno oskrbo, kot tudi denarno nadomestilo za opravljeno delo, da so si lahko finančno opomogli.
  • Kompleksna nujna stanja: Mnogo nujnih stanj v tej kategoriji vključujejo element nasilnega konflikta, politične in vojaške sile ter motnje nacionalnih sistemov, medtem ko imajo druge izvor v naravnih pojavih. Štipendije fundacije so v tej kategoriji namenjene zagotavljanju osnovne pomoči, vključno s hrano, vodo, sanitarijami in higieno, zdravstveno oskrbo in zatočiščem; le-te se zagotavljajo v začetnih fazah kompleksnih nujnih primerov, ki jih spremljajo izbruhi nasilja ali premestitve prebivalstva. Konec leta 2013 je fundacija pomagala pri odzivu na humanitarno krizo v Srednjeafriški republiki, kjer je civilni konflikt povzročil razselitev prebivalstva, številne smrti civilistov in nasilje na podlagi spola.
  • Počasi se razvijajoča nujna stanja: Lakota in suša sodita v to kategorijo nujnih stanj, ki jih fundacija rešuje skupaj s partnerji. Pomoč je bila zagotovljena v Afriškem rogu in Sahelu, ki sta se spopadala s hudo sušo in lakoto. Prizadevanja vključujejo programe za vzpostavitev stabilnosti v skupnostih s pomočjo različnih pristopov, kot so izboljšanje kmetijske predelave, ki lahko ljudem pomaga pri pridobivanju pridelkov ne glede na prihodnje suše.

Krepitev zmogljivosti odziva v krizi

Fundacija si prizadeva za krepitev učinkovitosti lokalnih in nacionalnih respondentov, organizacij in institucij, ki se prve odzovejo na nastale krize, saj so na kraju samem in nudijo pomoč še pred prihodom mednarodne skupnosti. Ti respondenti so v najboljšem položaju za razumevanje potreb svojih skupnosti.

Te organizacije so deležne podpore pri izmenjavi učinkovitih pristopov, razvijanju programov za načrtovanje nesreč in pri vodenju posameznikov, ki bodo lahko v nujnih primerih hitro in učinkovito ukrepali. Fundacija trenutno izvaja pilotne projekte v Bangladešu, Indiji, Srednji Ameriki in Afriškem roku.

S pomočjo skupnosti pomagajo zgraditi močne sisteme, krepijo njihovo zmožnost, da so po krizi skupnosti še močnejše. Spodbujajo tudi premik humanitarnega sektorja od popolnoma reaktivnih odzivov na proaktivno pripravo. Naložbe ocenjujejo z zbiranjem podatkov o uspešnih modelih in pristopih, te podatke pa nato uporabijo za obveščanje in odločanje o prihodnjih naložbah.

Učenje in inovacije

Program za odzivanje na nesreče sodeluje z drugimi programi fundacije za razvoj in proučevanje novih pristopov pomoči pri nesrečah, vključno z inovativnimi orodji in tehnologijami. Fundacija je v preteklosti podprla raziskave in pilotsko testiranje pristopov k izboljšanju kvalitete vode in sanitarij. Skupaj so razvili tudi inovacije z drugimi skupinami ter ekipami za dostavo cepiva, vključno s razpršilci klora, zalogami za cepivo proti okužbi s kolero in izboljšanimi sanitarnimi metodami.

Vir: Fundacija Bill & Melinda Gates