Evropska mreža za izmenjavo podatkov o izobraževanju Eurydice je objavila poročilo o vključevanju otrok migrantov v šole v Evropi. Študija vsebuje podrobno primerjavo nacionalnih politik in ukrepov na področju dostopa do izobraževanja, učne, psihosocialne in jezikovne podpore, vloge učiteljev in ravnateljev ter upravljanja.

Pregled različnih pristopov in orodij v evropskih izobraževalnih sistemih je lahko koristen vir informacij zlasti za osebe, ki se v praksi ukvarjajo z izobraževanjem in vključevanjem, raziskovalce in oblikovalce politik. Vprašanje vključevanja učencev iz migrantskega okolja je relevantno za vso Evropsko unijo (EU), saj so ti otroci bolj nagnjeni k slabšemu učnemu uspehu kot njihovi domači sovrstniki, pogosto pa razvijejo tudi slabši občutek dobrega počutja.

EU podpira številne ukrepe, da bi pomagala državam članicam pri vključevanju otrok z migrantskim ozadjem. Prizadeva si za sodelovanje pri oblikovanju politik ter povezovanje oblikovalcev politik in deležnikov za izmenjavo uspešnih zgodb in medsebojno učenje, tudi prek neodvisne mreže Sirius za izobraževanje migrantov. Prav tako ponuja številne možnosti financiranja iz programa Erasmus+.

Nedavna študija EU, opravljena na podlagi podatkov Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) in programa mednarodne primerjave dosežkov učencev (PISA), je pokazala, da otroci migranti na univerzitetni ravni dosegajo boljše uspehe, če so dobro vključeni v družbo in pričakujejo dobre uspehe.

Prispevek je objavljen v okviru projekta Trajnostno. Lokalno. Globalno., ki ga finančno podpira Ministrstvo RS za zunanje zadeve. Izražena vsebina je v izključni odgovornosti avtorjev in ne odraža stališč Ministrstva RS za zunanje zadeve.

Logo MRSLOGO BARVNI RGB_belo ozadje_TRAJNOSTNO_LOKALNO_GLOBALNOlogo_Sloga1