Mednarodna organizacija za migracije (IOM) opozarja na pomembnost pravic otrok, ki so se znašli v središču begunske krize. Skupaj z agencijami Združenih narodov dela na novem programu globalnih paktov, ki bodo obravnavali to problematiko.

IOM se je pridružila ostalim agencijam Združenih narodov (ZN) na razpravah o prvem globalnem paktu za begunce in migrante v Berlinu ter poudarila, da morajo vsi vpleteni sodelovati pri obravnavi potreb, ki jih imajo otroci migrantov in poskrbeti, da se hkrati skladajo s človekovimi pravicami.

”Pri IOM vsak dan delamo z otroci migrantov. Nekateri so se morali preseliti zaradi odločitev njihovih staršev oziroma skrbnikov ali pa so se zaradi strahu, spora, katastrofe in obupa sami podali na pot,” je povedal William Lacy Swing, generalni direktor IOM, med razpravo in pripravo na svetovno konferenco o otrocih na poti.

Pojasnil je, da se nekateri otroci za selitev odločijo, ker iščejo boljše družbene in izobraževalne priložnosti in konec koncev, da bi sledili svojemu razvoju in razvoju držav v katerih živijo.

Z več kot 250 sodelujočimi iz držav članic, civilne družbe, akademske stroke, agencij ZN, zasebnega sektorja in posameznimi strokovnjaki je konferenca sprejela načrte za delovanje, katerih prioritete in skrbi so otroci in z dolgoročnim ciljem zagotavljanja ločenih globalnih paktov za migrante in begunce.

”Radi bi zagotovili, da je selitev otrok vedno v njihovem najboljšem interesu. Ko ni, je potrebno najti trajnostne rešitve za otroke, kot tudi za njihove družine v domačem in novem okolju. Te rešitve morajo zagotoviti, da otroci niso zapuščeni, se jih ne izkorišča in v najhujših situacijah, da se z njimi trguje. Vsi otroci migrantov imajo pravico do nege in zaščite ne glede na njihov izseljenski status,” je zaključil gospod Swing.

V newyorški deklaraciji o beguncih in migrantih, ki je bila sprejeta septembra 2016, se je Generalna skupščina ZN odločila razviti globalni pakt za varne, urejene in redne migracije. Postopek za razvoj teh globalnih paktov se je začel aprila 2017. Skupščina bo leta 2017 priredila tudi meddržavno konferenco o migracijah z namenom sprejetja omenjenih globalnih paktov.

Različni dejavniki vplivajo na ranljivost otrok migrantov, med drugim njihova starost, dejavniki tveganja na domači, družbeni in državni ravni, selitveni razlogi in razmere, s katerimi se soočajo med potovanjem, prehodom in kasneje na destinaciji.

IOM poudarja, da bo njihovo nadaljnje delo strmelo k dobremu počutju in splošnim koristim izseljenim otrokom. To bo rdeča nit vseh dejavnosti, za katere se organizacija zavzema in s katero bodo podpirali vse vlade, ki so konec koncev tudi odgovorne za zaščito otrok (in beguncev nasploh).

Agencija ZN za begunce (UNHCR) ceni to partnerstvo in njene cilje. Gre za obsežen svetovni postopek, s katerim je IOM pokazala strokovno in politično znanje, za katerega so zaprosile države članice ZN.

Vir: UN News Centre