Na sedežu Organizacije združenih narodov v New Yorku se je pretekli mesec začelo 72. zasedanje Generalne skupščine. Slovenijo je v okviru zasedanja na visokem nivoju zastopal premier dr. Miro Cerar. Dela v okviru tretjega odbora, ki naslavlja socialna in humanitarna vprašanja ter spoštovanje človekovih pravic ljudi po vsem svetu, pa se udeležuje tudi slovenska mladinska delegatka pri OZN Sabina Carli.

Institut, ki ga je v partnerstvu z Društvom za ZN za Slovenijo, Ministrstvom za zunanje zadeve RS ter Uradom RS za mladino ustanovil Mladinski svet Slovenije, je namenjen povečevanju zastopanosti mladih na mednarodnem in globalnem nivoju, hkrati pa izobraževanju o delu in vrednotah Združenih narodov med mladimi v Sloveniji.

Mladinska delegatka, ki jo v New Yorku čaka natrpan program, bo v uvodnem nagovoru poudarila pomen vključevanja mladih v procese odločanja, razmisleka o prihodnosti v luči trajnostnega razvoja ter se dotaknila pomena učinkovitih politik na področju izobraževanja, dela in socialnega varstva. V znamenju prizadevanj Slovenije za spoštovanje pravic starejših bo izpostavila tudi medgeneracijski dialog, sodelovanje in solidarnost med generacijami.

Uvodnim zasedanjem bodo sledila pogajanja o novi resoluciji ZN o mladih, številni stranski dogodki, ki bodo naslavljali prihodnost dela, politično participacijo mladih, vlogo mladih za mir in varnost ter cilje trajnostnega razvoja in Agendo 2030.

Delu mladinske delegatke lahko sledite na Facebooku (@UN Youth Delegate Slovenia) in Twitterju (@UNYD_Slovenia).