V Parizu 27. in 28. maja poteka mednarodno srečanje za pripravo končnega besedila za UNESCO glede Priporočila o prosto dostopnih izobraževalnih virih (OER).

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) sporoča, da po uspehu 2. Svetovnega kongresa o OER septembra 2017 v Ljubljani in sprejetem Ljubljanskem akcijskem načrtu OER Slovenija še naprej zavzema vodilno in aktivno vlogo pri pripravi priporočila, ki bo sprejeto na generalni konferenci UNESCO novembra letos. Sloveniji uspeva pri povezovanju in vključevanju vseh deležnikov na področju OER na globalni ravni ter tako utrjuje svojo vlogo med državami članicami UNESCO.

Končno besedilo, ki ga oblikujejo, in bo kot priporočilo sprejeto novembra, bo vsebovalo seznam navodil in izhodišč, kako vključevati OER v nacionalne izobraževalne sisteme in kako izboljšati mednarodno sodelovanje na tem področju.

Vir: MIZŠ