Slovenska filantropija po pozivu slovenski vladi in diplomaciji za odprtje humanitarnih koridorjev in prekinitev vojne v Jemnu razširja akcijo v evropski in širši prostor. Med drugim so objavili poziv tudi na portalu Avaaz. 

V Slovenski filantropiji pravijo, da je zanje nedopustno in neodgovorno, da ustavitev jemenske vojne še zdaj, po več kot treh letih, ni tema evropske diplomacije in parlamenta. V Jemnu je lačnih 21 milijonov ljudi, več kot 5 milijonov je že kritično podhranjenih. Slovenija je že sedaj ena od le 32 držav, ki zagotavljajo kakršno koli humanitarno pomoč Jemnu. Med evropskimi državami si za mir v tej razrušeni državi zaenkrat prizadevata predvsem Švedska in Švica.

Poziv Slovenski vladi in diplomaciji za odprtje humanitarnih koridorjev in prekinitev vojne v Jemnu, ki so ga kot prvi podpisali Društvo slovenskih pisateljev / Slovene Writers’ Association, Mira, ženski odbor SC Pen ter Slovenski center PEN z množično podporo nevladnih organizacij in široke javnosti, je prinesel določen odziv. Na sestanku z nevladnimi organizacijami je minister za zunanje zadeve Miro Cerar zagotovil, da bo Slovenija začela diplomatsko akcijo v zvezi z Jemnom na nivoju Evropske unije (EU).

Do takrat pa Slovenska filantropija razširja akcijo v evropski in širši prostor. S pozivom tokrat naslavljajo evropske ter svetovne vlade in diplomacije z namenom doseči čim širšo (evropsko diplomatsko) podporo humanitarnim in političnim prizadevanjem Združenih narodov na mirovni konferenci. Poziv evropskim vladam in diplomaciji so objavili na portalu Avaaz. Vabljeni k podpisu peticije ter da jo razširite naprej.

Vir: Slovenska filantropija

 

Prispevek je objavljen v okviru projekta Trajnostno. Lokalno. Globalno., ki ga finančno podpira Ministrstvo RS za zunanje zadeve. Izražena vsebina je v izključni odgovornosti avtorjev in ne odraža stališč Ministrstva RS za zunanje zadeve.

Logo MRSLOGO BARVNI RGB_belo ozadje_TRAJNOSTNO_LOKALNO_GLOBALNOlogo_Sloga1