Slovenska karitas je skupaj z lokalnim partnerjem Caritas Beogradske nabiskupije v oktobru 2017 zaključila dvoletni projekt, namenjen izboljšanju izobraževanja o otrokovih pravicah na območju južne Srbije.

Projekt je naslovil problematiko nizke stopnje ozaveščenosti o otrokovih pravicah in pomen spoštovanja le-teh s strani otrok, staršev, učiteljev in splošne javnosti v južni Srbiji, kjer so te teme v šolah in medijih zelo slabo obravnavane.

V okviru projekta je bilo izvedenih devet usposabljanj za 264 učiteljev iz 134 osnovnih in srednjih šol s pomočjo pripravljenega didaktičnega priročnika in kartic o otrokovih pravicah. Učitelji so v razredih preko interaktivnih delavnic z učenci in dijaki razmišljali o otrokovih pravicah, njihovih dolžnostih, medkulturnem dialogu in toleranci. V sklopu roditeljskih sestankov so bili o otrokovih pravicah ozaveščeni tudi njihovi starši. V okviru projekta je bil izveden tudi nagradni natečaj za likovne izdelke za učence osnovnih šol ter za kratke filme in foto zgodbe za dijake srednjih šol. Skupno je pri natečaju sodelovalo 2.447 učencev in dijakov iz 65 osnovnih in srednjih šol. Podeljenih je bilo deset nagrad učencem osnovnih šol in štiri nagrade dijakom srednjih šol. V sklopu projekta so bile pripravljene didaktične kartice tudi v arabskem jeziku, ki so bile namenjene izobraževanju o otrokovih pravicah v begunskih / migrantskih centrih v Srbiji.

S projektom se je v krajih na območju južne in deloma vzhodne Srbije povečala zavest o otrokovih pravicah in okrepilo medsebojno spoštovanje, toleranca in aktivno državljanstvo. Na podlagi pripravljenih gradiv bodo učitelji v šolah z aktivnostmi ozaveščanja mladih nadaljevali tudi v prihodnje.

Vir: MZZ