Evropska komisija je predstavila strateško vizijo “Čist planet za vse”, da bi do leta 2050 ustvarili podnebno nevtralno Evropo. V strategiji je predstavila možnosti za naložbe v tehnološke rešitve, opolnomočenje državljanov, usklajevanje ukrepov na področju industrijske politike, financ in raziskav ter zagotavljanje socialne pravičnosti in pravičnega prehoda.

Namen strategije ni določiti cilje, temveč oblikovati vizijo in usmeritve, ki bi evropsko gospodarstvo spodbudile k inovativnosti.

Na poti do podnebno nevtralnega gospodarstva bo potrebno skupno ukrepanje na sedmih strateških področjih: energetska učinkovitost, uvajanje obnovljivih virov energije, čista, varna in povezana mobilnost, konkurenčna industrija in krožno gospodarstvo, infrastruktura in povezave, biogospodarstvo in naravni ponori ogljika, zajemanje in shranjevanje ogljika za obvladovanje preostalih emisij.

Več informacij najdete tukaj.

 

Prispevek je objavljen v okviru projekta Trajnostno. Lokalno. Globalno., ki ga finančno podpira Ministrstvo RS za zunanje zadeve. Izražena vsebina je v izključni odgovornosti avtorjev in ne odraža stališč Ministrstva RS za zunanje zadeve.

Logo MRSLOGO BARVNI RGB_belo ozadje_TRAJNOSTNO_LOKALNO_GLOBALNOlogo_Sloga1