Evropska unija (EU) in Kitajska sta podpisali memorandum o varstvu voda pred onesnaženjem, tratenjem in podnebnimi spremembami. Memorandum o soglasju je politična zaveza za sodelovanje na področju vodne politike, ki bo olajšalo izvajanje skupnih prioritet EU in Kitajske v vodnem sektorju.

EU in Kitajska bosta v dialogu oblikovali politične usmeritve na številnih področjih, kot so oblikovanje in izvrševanje zakonodaje o varstvu voda, integrirano upravljanje vodnih virov, obvladovanje z vodo povezanih nesreč, prilagajanje podnebnim spremembam ter izboljšanje sodelovanja pri mednarodnih vprašanjih, povezanih z vodo.

Unija je pred manj kot enim letom podpisala tudi memorandum o soglasju o sodelovanju na vodnem področju z Indijo.

Ukrepi na področjih čiste vode in sanitarne ureditve so zapisani v šestem cilju Agende 2030 za trajnostni razvoj. Več o ciljih trajnostnega razvoja na portalu Skupaj močnejši.

Vir: SLOGA