Inštitut za trajnostni razvoj skupaj z Mrežo Plan B za Slovenijo koordinira zbiranja podpisov za Evropsko državljansko pobudo (EDP) »Prepovejmo glifosat in zaščitimo ljudi in okolje pred strupenimi pesticidi« v Sloveniji. Pobudo še vedno lahko podpišete tukaj, več informacij v slovenščini pa je na voljo na tej povezavi

Ta EDP je ena od najuspešnejših tekočih pobud, v Sloveniji je do sedaj zbranih 3.074 podpisov, v vsej Evropski uniji (EU) pa že več kot 1.323.000 (s čimer je presežen prag enega milijona potrebnih podpisov). Ta pobuda je najhitreje rastoča pobuda nasploh, odkar je EU leta 2012 uvedla ta inštrument.

Prizadevanja podpisnikov so zdaj dobila še močne argumente v obliki poročila dr. Petra Clausinga, nemškega toksikologa. V izjemno zanimivem poročilu ugotavlja, da so odgovorne inštitucije odrinile na stran jasne dokaze o rakotvornih učinkih in grobo kršile direktive in priporočila Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) in Evropske agencije za kemikalije (ECHA), po katerih naj bi se ravnale med svojim delom.

Na voljo je tako povzetek poročila v slovenskem jeziku kot celotno poročilo v angleščini.

Vir: CNVOS