Generalna skupščina Združenih narodov (ZN) je 13. julija izvolila Islandijo kot novo članico Sveta ZN za človekove pravice, katere mandat bo trajal do konca naslednjega leta. Ta je zapolnila sedež prej prisotnih Združenih držav Amerike (ZDA), ki so prejšnji mesec odstopile zaradi zatrjevane pristranskosti delovanja Sveta za človekove pravice v odnosu do Izraela. Tako je Islandija prvič v zgodovini zasedlo mesto države članice tega sveta.

Islandija je v splošnem poznana kot ena izmed vodilnih držav na področju varovanja človekovih pravic. Slednje so v veliki večini zagotovljene že z njeno Ustavo; prav tako institut varuha človekovih pravic obstaja že od leta 1989. Prav tako na Islandiji beležijo najvišjo stopnjo enakosti spolov na svetu.

Z nasleditvijo ZDA se na Islandijo niso prenesle nobene specifične obveznosti, kar sedaj poraja vrsto vprašanj povezanih s kontinuiteto delovanja Sveta za človekove pravice, sploh z oziroma na vprašanja človekovih pravic v Sudanu, Južnem Sudanu ter tematsko s pravico do svobode izražanja.

Vir: ZN

 

Prispevek je objavljen v okviru projekta Trajnostno. Lokalno. Globalno., ki ga finančno podpira Ministrstvo RS za zunanje zadeve.

Logo MRSLOGO BARVNI RGB_belo ozadje_TRAJNOSTNO_LOKALNO_GLOBALNOlogo_Sloga1