Začetek junija je Generalna skupščina Združenih narodov (ZN) izvolila pet nestalnih držav članic v Varnostni svet  za dobo dveh let. Trenutnim državam članicam se bodo prvega januarja 2018 tako pridružile Slonokoščena obala, Ekvatorialna Gvineja, Kuvajt, Peru in Poljska, ki so bile izvoljene že po prvem krogu glasovanja.

Na zadnji dan letošnjega leta bodo Varnostni svet zapustili Egipt, Japonska, Senegal, Ukrajina in Urugvaj, medtem ko bodo Bolivija, Etiopija, Kazahstan in Švedska nadaljevale s svojim mandatom.

Pet nestalnih držav članic je bilo izvoljenih sledeče: trije sedeži so bili namenjeni državam iz skupine afriških in azijsko-pacifiških držav, en sedež za državo vzhodnoevropske skupine in eden za državo Latinske Amerika in Karibov. Nove države članice so izvoljene z dvotretjinsko večino.

Določitev, katere države dobijo nestalen sedež v Varnostnem svetu ZN temelji na sistemu rotacije, ki ga je Generalna skupščina določila že leta 1963, z namenom, da se zagotovi sorazmerna zastopanost držav iz vseh delov sveta.

V ločenem glasovanju je Generalna skupščina odločila, da je Nizozemska upravičeno sklepala, da bo sedež Italije v Varnostnem svetu prost enaintridesetega decembra, saj sta se omenjeni državi članici junija lani dogovorili, da si bosta delili dvoletni mandat, saj kljub večkratnemu glasovanju Generalna skupščina ni izvolila zmagovalke v okviru skupine držav Zahodne Evrope in drugih držav. Nizozemska naj bi svoj mandat nastopila prvega januarja prihodnje leto.

Za nestalen sedež v Varnostnem svetu za obdobje dveh let 2012 in 2013, je leta 2011 kandirala tudi Slovenija v vzhodno evropski skupini držav in po šestnajstem krogu glasovanj, v katerih ji je stal nasproti Azerbajdžan, odstopila.

Vir: UN News Centre in Dnevnik