Pred kratkim je v intervjuju za UN News Centre generalni podsekretar Združenih narodov (ZN) za mirovne operacije Hervé Ladsous dejal, da je sedaj hitra odprava posebne brigade mirovnikov realnost in ne samo teorija.

Kot pravi generalni podsekretar, bi bila še dve leti nazaj “avantgardna brigada” mirovnikov ZN, katera se lahko v 60-ih dneh razporedi na nova krizna žarišča, izvedljiva samo v teoriji.

Odhajajoči vodja mirovnikov, ki je v zadnjem intervjuju za UN News Centre povedal, da je njegov oddelek za mirovne operacije (DPKO) v zadnjih letih postal bolj učinkovit, pri tem pa niso znižali kvaliteto storitev, ki jih ponujajo po svetu in so dostikrat življenjskega pomena.

Podsekretar Ladsous je razložil, da je oddelek pod njegovim vodstvom od leta 2011 zmanjšal porabo proračuna iz 8,2 milijardi ameriških dolarjev na 7,2 milijardi.

Med zadnjo tiskovno konferenco ste rekli, da je celotni proračun za mirovne operacije po svetu v zadnjih letih padel na 7,2 milijardi ameriških dolarjev in strošek na vsakega mirovnika za 16%. Kako vam je to uspelo brez posledic na vsakodnevnem delovanju?

Uspelo nam je, ker smo bili preprosto bolj učinkoviti. Moram poudariti, da učinkovitost ni bila na račun nižanja kvalitete opreme ali storitev, ki jo ponujamo. Mislim, da to kaže na dobro rabo virov, ki so nam dani.

Če bodo tudi v prihodnost proračunski rezi, kako bo to vplivalo na ZN?

Morate razumeti, da je od odločitve Varnostnega sveta ZN odvisen naš mandat in količina uslužbencev. V določenih okoliščinah bodo proračunski rezi mogoče imeli posledice za mirovne operacije na terenu, vendar mi bomo ostali, kot do sedaj, v tesnih stikih z vsemi državami članicami Varnostnega sveta in s petim odborom (Svetovalni komite za administrativna in proračunska vprašanja).

Če pomislimo na vsa krizna žarišča po svetu, se zdi, da morajo biti mirovne operacije nekoliko bolj strateško razporejene, da zadostijo vsem žariščem po svetu. Kako se kosate s tem izzivom?

Seveda je potrebna prerazporeditev, kar smo prepoznali že dve leti nazaj na posebnem vrhu mirovnih sil. Takrat je prispelo zelo veliko ponudb v smislu donatorjev vojakov in policistov. Morali smo spraviti v operativno realnost omenjenih ponudb in zdaj smo dosegli nivo, kjer bomo imeli možnosti odprave “avantgardne brigade” v roku od trideset do šestdeset dni. Še dve leti nazaj to ni bilo mogoče. Pravzaprav ne vem, če je strateška razporeditev prav termin. Večji problem imamo z odobritvami sil in opremo nekaterih enot. Konstantno delamo s partnerji. Skušamo biti kreativni, da naslovimo svetovna krizna žarišča še najbolj učinkovito.

Oddelek mirovnih operacij je dosegel, da je dobil več rekrutov z globalnega severa v primerjavi z globalnim jugom, kateri je prispeval več vojakov v preteklih letih. Kaj se je spremenilo? 

To je bila ena od zadev, na kateri sem veliko delal v zadnjih petih letih, saj menim, da tako mora biti. Breme ni bilo enakopravno razdeljeno. Nismo še dosegli nivoja, ko lahko rečemo, da je delo opravljeno, vendar lahko opazimo trend večje angažiranosti globalnega severa. Primer je misija v Maliju, kjer je prisotnih sedemnajst držav Evropske unije (EU) v vrstah misije. Nisem pozabil, da so bili Evropejci tudi v Centralnoafriški republiki. Tam so pomagati kot nekakšna tranzicijska enota, dokler ni prišlo do polne odprave vojakov ZN. To je nekaj, kar moramo nadaljevati. Še deset let nazaj je bilo veliko evropskih držav v Afganistanu. Menim, da so nekateri spoznali, da je vrnitev k ohranjanju miru v kontekstu ZN nekaj, kar je zaželeno.

Vaš oddelek se prav tako trudi, da poveča prisotnost žensk v mirovnih operacijah, a so ženske še vedno slabo zastopane. Veste zakaj je temu tako? 

To je res in mi nismo naredili dovolj velik napredek, kakor sem želel, vendar se moramo zavedati, da miselnost držav sveta ni preveč feministično usmerjena glede vojske. Tako težko naredimo več, kakor nam države članice ponujajo glede osebja. Nekoliko bolje razmerje smo dosegli pri policijskem osebju. Sedaj smo pri okoli 12%, cilj pa je, da pridemo do 20%, kar se mi zdi, da bi lahko doseglij.

Prav tako sem postavil cilj za vojaške oficirje, da dosežemo čim prej cilj 20% ženskega osebja. V tem pogledu moramo še veliko narediti, vključno z aktivnim sodelovanjem tistih držav, ki prispevajo vojake in policiste.

Vir: UN News Centre (pripravil: Igor Bakalar)