Letno na svetu zavržemo kar 1,3 milijarde ton oziroma eno tretjino proizvodov, namenjenih za prehrano ljudi, kar predstavlja velikansko finančno izgubo in nesmiselno trošenje omejenih naravnih virov. Samo v Evropi letno zavržemo 88 milijonov ton hrane v vrednosti 143 milijard evrov.

Evropska komisija in Organizacija Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo (FAO) bosta okrepili sodelovanje na področju varnosti živil in varnosti preskrbe s hrano.

V podpisanem pismu o nameri sta se FAO in Evropska unija (EU) zavezali k tesnemu sodelovanju in cilju, da do leta 2030 prepolovita količino zavržene hrane, kar je tudi eden od ciljev trajnostnega razvoja (cilj 12.3: Do leta 2030 na svetovni ravni prepoloviti količino zavržene hrane na prebivalca v prodaji na drobno in pri potrošnikih ter zmanjšati izgube hrane vzdolž proizvodne in dobavne verige, skupaj z izgubami po spravilu pridelka). Prav tako sta se zavezali k povečanemu sodelovanju pri preprečevanju širjenja protimikrobne odpornosti.

Več o ciljih trajnostnega razvoja si lahko preberete tukaj.

Celotno sporočilo najdete tukaj.

Vir: SLOGA