Predstavniki Evropske unije (EU) so s ciljem zaščite čebel prepovedali uporabo treh pesticidov iz skupine neonikotinoidov (klotianidin, imidakloprid in tiametoksam), za katere je do zdaj veljala le omejitev uporabe.

Povezavo med neonikotinoidi in pomori čebel, divjih čebel in drugih opraševalcev je pokazalo več znanstvenih študij. Prepoved bo začela veljati enkrat do konca letošnjega leta, še vedno pa jih bodo lahko uporabljali v rastlinjakih, kamor čebele običajno ne zahajajo.

Gre za odločno nadgradnjo prepovedi iz leta 2013, v kateri je EU omejila uporabo omenjenih treh pesticidov pri gojenju koruze, pšenice, ječmena, ovsa in oljne ogrščice, nova zakonodaja pa uporabo prepoveduje skorajda za vso kmetijstvo na prostem.

Zaradi različnih mnenj med državami članicami je bilo glasovanje večkrat prestavljeno. Na podlagi poročila Evropske agencije za varno hrano (EFSA) je Evropska komisija za zdravje in varno hrano spremembo predlagala pred nekaj meseci.

“Čebele so pomembne za biotsko raznovrstnost, proizvodnjo hrane in za okolje,” je poudaril Evropski komisar za zdravje in varnost hrane Vytenis Andriukaitis.

Čebele na svetovni ravni pomagajo oprašiti več kot 90 odstotkov kmetijskih rastlin, a se je v zadnjih letih njihovo število zmanjšalo, kar vzbuja skrb za gospodarstvo in prehransko varnost. Za čebele so poleg pesticidov nevarni še razni zajedavci in virusi ter glivice.

20. maj kot svetovni dan čebel

V svetu se v zadnjem času krepi zavedanje pomena čebel za prehransko varnost. Združeni narodi so lani na pobudo Slovenije 20. maj razglasili za svetovni dan čebel, po več kot treh letih prizadevanj je slovensko pobudo aktivno podprlo 115 držav z vsega sveta, med njimi tudi največje; ZDA, Kanada, Kitajska, Rusija, Indija, Brazilija, Argentina, Avstralija in EU.

Svetovni dan čebel bomo prvič praznovali letos, osrednja prireditev med 18. in 20. majem pa bo v Sloveniji. Osrednji del programa bo mednarodna ministrska konferenca o pomenu čebel in opraševalcev za trajnostno kmetijstvo in zagotavljanje prehranske varnosti.

Vir: RTV Slovenija

 

Prispevek je objavljen v okviru projekta Trajnostno. Lokalno. Globalno., ki ga finančno podpira Ministrstvo RS za zunanje zadeve. Izražena vsebina je v izključni odgovornosti avtorjev in ne odraža stališč Ministrstva RS za zunanje zadeve.

Logo MRSLOGO BARVNI RGB_belo ozadje_TRAJNOSTNO_LOKALNO_GLOBALNOlogo_Sloga1