Evropska unija (EU) je v zadnjih letih občutno zmanjšala onesnaževanje zraka z žveplovimi oksidi ob evropskih obalah, v mestih in pristaniščih. Pozitivni trend je rezultat skupnih prizadevanj držav članic in pomorske industrije za izvajanje evropske direktive o žveplu in uporabo čistejšega goriva. 

Mehanizmi EU za tehnično in finančno pomoč so državam EU pomembno pomagali pri zmanjševanju emisij. Zaradi strožjih omejitev na območjih nadzora nad emisijami žveplovih oksidov v Baltskem in Severnem morju so se emisije od leta 2015 zmanjšale več kot za polovico, medtem ko je celotni gospodarski učinek na sektor ostal minimalen.

Evropska komisija je objavila poročilo o izvajanju direktive le nekaj dni po podpisu pomembnega sporazuma Mednarodne pomorske organizacije o strategiji za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov iz mednarodnega pomorskega prometa za vsaj 50 % do leta 2050.

 

Prispevek je objavljen v okviru projekta Trajnostno. Lokalno. Globalno., ki ga finančno podpira Ministrstvo RS za zunanje zadeve. Izražena vsebina je v izključni odgovornosti avtorjev in ne odraža stališč Ministrstva RS za zunanje zadeve.

Logo MRSLOGO BARVNI RGB_belo ozadje_TRAJNOSTNO_LOKALNO_GLOBALNOlogo_Sloga1