Agencija Evropske unije za temeljne pravice (FRA) je objavila poročilo z naslovom »Together in the EU: Promoting the participation of migrants and their descendants«, v katerem preučuje strategije vključevanja migrantov po EU, navaja uspešne in neuspešne primere politik ter priporoča spremembe.

FRA v poročilu navaja, da kljub prizadevanjem za usklajen pristop vključevanja migrantov v Evropsko unijo države članice še vedno izvajajo zelo različne politike. V poročilu primerja politike vključevanja na področju izobraževanja, mladih, diskriminacije ter jezika.

Ugotovitve kažejo, da se v približno polovici držav učenci migranti soočajo z določeno obliko segregacije v šolah, manj kot polovica držav je izoblikovala strategije za mlade, 16 držav ne ščiti migrantov pred diskriminacijo zaradi nacionalnosti ali statusa migranta, begunca ali tujca, le redke države pa zanje nudijo jezikovne tečaje. Poročilo vsebuje tudi primere dobrih praks, ki jih je mogoče uporabiti ali prilagoditi v drugih državah članicah.

Več informacij ter dostop do poročila na spletni strani Agencije FRA.

Vir: CNVOS