V New Yorku se je zaključilo redno letno zasedanje drugega odbora Generalne skupščine Združenih narodov (ZN), ki je zadolžen za ekonomska in finančna vprašanja. Odbor je v času zasedanja med 2. oktobrom in 30. novembrom 2017 sprejel več kot 40 resolucij. Med njimi je tudi resolucija o svetovnem dnevu čebel, katere pobudnica je bila Slovenija.

Odbor je sprejel 42 resolucij, ki med drugim naslavljajo makroekonomska vprašanja, financiranje za razvoj, trajnostni razvoj, globalizacijo, izkoreninjanje revščine, operativne aktivnosti za razvoj ter kmetijski razvoj, prehransko varnost in prehrano.

Slovenija se je na letošnjem zasedanju posebej posvetila pogajanjem za sprejem resolucije o razglasitvi svetovnega dneva čebel 20. maja, ki jo je ob soglasnem sprejemu ko-sponzoriralo 115 držav. Svetovni dan čebel bo decembra formalno razglašen na plenarnem zasedanju Generalne skupščine ZN.

Slovenije je aktivneje je sodelovala tudi v pogajanjih o resolucijah, ki naslavljajo ženske v razvoju, kmetijski razvoj, biotsko raznovrstnost, izobraževanje za trajnostni razvoj ter zaščito globalnega podnebja za sedanjo in prihodnje generacije. Nastopila je tudi v vlogi vodje pogajanj o resoluciji o zagotavljanju dostopa do cenovno ugodne, zanesljive, trajnostne in moderne energije za vse.

Drugi odbor so naslovili številni vidni predstavniki ZN, nevladnih organizacij in podjetij. Namestnica generalnega sekretarja Amina Mohammed je nastopila na temo sprememb razvojne paradigme in priložnosti, ki jih razvojni sistem ZN lahko izkoristi za uresničevanje Agende za trajnostni razvoj do leta 2030. Izvršni direktorji ekonomskih komisij ZN so predstavili regionalne perspektive in vlogo regionalnih komisij pri financiranju za razvoj. Razpravam so se pridružili številni predstavniki nevladnih organizacij in podjetij, kot sta SAP in XPRIZE. Naslovili so vlogo žensk v razvoju in razvoj človeških virov, priložnosti v znanosti in inovacijah ter razpravljali o uporabi informacijskih in komunikacijskih tehnologij kot ključnih orodij za uresničevanje ciljev trajnostnega razvoja, zmanjševanje revščine, krepitve moči žensk in varovanje okolja.

Vir: MZZ