CONCORD, Evropsko združenje nevladnih organizacij za pomoč in razvoj je v sodelovanju s svojimi članicami pripravilo stališče do delovnega dokumenta Evropske komisije (EK) »Investiranje v trajnostni razvoj«, kot tudi na priporočila Sveta Evropske unije (EU) na to temo z dne 22. 5. 2018. V okviru pripravljenega stališča je poudarjeno, da je zelo pomembno, da se EK zavzema za implementacijo Akcijskega načrta iz Adis Ababe (AAAA), pri čemer pa se zaradi slednjega ne smo zanemariti pomena rednega spremljanja spoštovanja in implementacije zavez tudi držav članic EU.

Pri pripravi naslednjega AAAA vmesnega poročila se EK poziva, da več pozornosti nameni tudi globalnemu upravljanju davkov, upravljanju meddržavnih dolgov, vzpostavljanju pravil in dobrih praks bolj trajnostno naravnanega poslovanja podjetij. Pri slednjem bi morala skladnost politik za razvoj postati osrednje vodilo za usmerjanje evropskih politik v smeri zmanjševanja razlik in odpravljanja revščine.

Podrobneje o samem stališču si lahko preberete na tej povezavi.

 

Prispevek je objavljen v okviru projekta Trajnostno. Lokalno. Globalno., ki ga finančno podpira Ministrstvo RS za zunanje zadeve. Izražena vsebina je v izključni odgovornosti avtorjev in ne odraža stališč Ministrstva RS za zunanje zadeve.

Logo MRSLOGO BARVNI RGB_belo ozadje_TRAJNOSTNO_LOKALNO_GLOBALNOlogo_Sloga1