Skupina strokovnjakov Združenih narodov (ZN) je po opravljeni preiskavi v Burundiju zaključila, da bo zaradi hujših kršitev človekovih pravic, katerih storilci ostajajo nekaznovani, naslovila na Mednarodno kazensko sodišče zahtevo po odprtju preiskave v domnevne zločine zoper človečnost.

Predsednik komisije Fatsah Ouguergouz je izpostavil ogorčenost nad izkazano brutalnostjo omenjenih kršitev človekovih pravic. Komisija ZN je v poročilu navedla, da so bile izvedene izvensodne usmrtitve, samovoljne aretacije in pridržanja, mučenje, kruto, nečloveško ali ponižujoče ravnanje in prisilna izginotja. Posebno pozornost so namenili pomanjkanju volje burundijskih oblasti za boj proti nekaznovanju in zagotavljanju neodvisnosti sodstva.

Žal obstaja velika verjetnost, da bodo storilci teh zločinov ostali nekaznovani, kar je bil glavni povod, da se primer naslovi na Mednarodno kazensko sodišče. Hkrati je komisija naslovila prošnjo na Afriško unijo, da ponovno vzpostavi pobudo za trajno rešitev nastale situacije, ki mora temeljiti na spoštovanju človekovih pravic, in se aktivno vključi v njeno reševanje.

Med domnevnimi storilci kaznivih dejanj se v poročilu omenjajo visoki uradniki, nacionalne obveščevalne službe, državna policija, vojaški uradniki in tudi Imbonerakira (mladinske igre vladajoče stranke).

Sklepi, ki so jih predstavili trije komisarji, so rezultat več mesecev trajajočih preiskav in intervjujev z več kot 500 pričami. Mnoge med njimi so bile ogrožene tudi v izgnanstvu, kar je predstavljajo še večji izziv za delo komisije pri zagotavljanju njihove varnosti. Pogovore so opravili tudi z mnogimi nekdanjimi prebivalci te afriške države, ki živijo v tujini, kot begunci in drugimi, ki ostajajo v Burundiju, a pogosto tvegajo svoje življenje.

Že več kot četrt milijona prebivalcev je pobegnilo v sosednje države od aprila 2015. Večina se jih nahaja v Tanzaniji, kjer se na severu-zahodu države nahaja begunsko zatočišče imenovano Nduta, ki s težavo zagotavlja zatočišča za vse begunce.

Člani komisije so poudarili, da še vedno prejemajo zanesljive, verodostojne in dosledne informacije, ki potrjujejo, da se kršitve v Burundiju še vedno pojavljajo. Nekatere ne potekajo več na očeh javnosti, a so še vedno enako brutalne.

Burundijske oblasti so zavrnile vse poskuse komisije po vzpostavitvi dialoga in zahtev po informacijah s strani vlade. Prav tako so članom poskušale preprečiti vstop v Burundi.

Le-ti obžalujejo pomanjkanje sodelovanja z burundijsko vlado, ki jim je med drugim oteževala dokumentiranje kršitev človekovih pravic. Njihova ravnanja so še toliko bolj obžalovanja vredna, saj je Burundi kot član Sveta ZN za človekove pravice dolžan sodelovati z mehanizmi, ki jih je določil ta svet.

Vir: UN News Centre