Letošnje CONCORD AidWatch poročilo ugotavlja, da se je prvič po 5. letih v letu 2017 poraba pomoči Evropske unije (EU) znižala. To pomeni, da bi EU pri sedanji stopnji rasti potrebovala dodatnih 40 let, da bi dosegla cilj 0,7 % bruto nacionalnega dohodka, kar predstavlja veliko oviro pri doseganju Agende 2030 za trajnostni razvoj.

Od leta 2005 razvojne nevladne organizacije iz vseh držav EU skupaj pod koordinacijo mreže CONCORD pripravljajo letno AidWatch poročilo. CONCORD AidWatch spremlja porabo pomoči in oblikuje priporočila o kakovosti in količini pomoči, ki jo zagotavljajo države članice EU in Evropska komisija.

Medtem ko EU ostaja največji svetovni donator pomoči, se je pomoč EU zmanjšala za 4 % v primerjavi z letom 2016 in napihnjena pomoč še vedno predstavlja 19 % celotnega proračuna EU za pomoč leta 2017. Zmanjšanje pomoči EU je močno povezano z 10 % zmanjšanjem stroškov oskrbe migrantov in 82 % zmanjšanjem odpisa dolgov, prijavljenih kot uradna razvojna pomoč, in sicer glede na leto poprej.

Obenem se je svetovna raven pomoči najmanj razvitim državam v primerjavi s preteklim letom prvič po letu 2013 povečala za 4 %, vendar je vrzel še vedno velika, saj je obseg pomoči najmanj razvitim državam dosegel 0,11 % bruto nacionalnega dohodka (BND) v EU, namesto 0,15 %, kakršna je zaveza držav do leta 2020.

CONCORD ob upoštevanju teh podatkov in trenutnih pogajanj o prihodnjem proračunu EU poziva evropske institucije in države članice EU, naj zagotovijo, da bodo pravice in prednostne potrebe ljudi, ki živijo v revščini, kakovost razvojne pomoči in načela učinkovitega razvojnega sodelovanja središče razvojnega proračuna in programov EU.

Z zagotavljanjem letnih podatkov in natančnejšo analizo nevladne organizacije v mreži CONCORD želijo doseči, da voditelji EU prevzamejo odgovornost in da 0,7 % bruto nacionalnega dohodka namenijo za razvojno pomoč ter da se ta sredstva uporabijo na učinkovit način za dejansko razvojno pomoč.

Če želite celoten vpogled v poročilo, da najdete tukaj.

 

Prispevek je objavljen v okviru projekta Trajnostno. Lokalno. Globalno., ki ga finančno podpira Ministrstvo RS za zunanje zadeve. Izražena vsebina je v izključni odgovornosti avtorjev in ne odraža stališč Ministrstva RS za zunanje zadeve.

Logo MRSLOGO BARVNI RGB_belo ozadje_TRAJNOSTNO_LOKALNO_GLOBALNOlogo_Sloga1