Evropska komisija je odobrila sveženj naložbenih ukrepov v vrednosti 222 milijonov evrov za projekte, namenjene izboljšanju področij okolja, narave, in za podnebne ukrepe. Sredstva, skupno 22,9 milijona evrov, bo dobilo tudi sedem slovenskih projektov.

Podporo je skupaj prejelo 139 projektov, med njimi, kot omenjeno, tudi sedem projektov iz Slovenije, za katere je bilo potrjenih 22,9 milijona evrov sredstev. Podpora bo pritekla iz proračuna Evropske unije (EU), iz dela finančnega instrumenta za okolje Life, ki podpira prehod Evrope na bolj trajnostno in nizkoogljično prihodnost.

Financiranje EU bo mobiliziralo dodatne naložbe, tako da bo v 139 novih projektov v 20 državah članicah skupaj vloženih 379 milijonov evrov, so sporočili iz Evropske komisije.

Program Life je instrument EU za financiranje okoljskih in podnebnih ukrepov. Izvaja se od leta 1992, v njegovem okviru pa je bilo sofinanciranih več kot 4500 projektov po vsem EU-ju in v tretjih državah.

Z njegovo pomočjo je bilo mobiliziranih devet milijard evrov, od tega štiri milijarde za varstvo okolja in podnebja. Proračun programa Life za obdobje 2014—2020 je 3,4 milijarde evrov v tekočih cenah.

Vir: RTV Slovenija