Na platformi SLOGA so pripravili celovito anketo za mapiranje interesa (nevladnih in drugih) organizacij, glede na njihove prednostne cilje trajnostnega razvoja, potrebe in izkušnje.

V anketi je pregled ciljev in podciljev trajnostnega razvoja, določenih z Agendo za trajnostni razvoj do leta 2030, globalnim dogovorom za izkoreninjenje revščine in lakote ter za blaginjo vseh.

Z odgovori na anketo jim boste pomagali oblikovati pregled nad pokritostjo posameznih ciljev in podciljev s strani civilno-družbenih organizacij.  Z željo, da se v nadaljevanju povežemo in zavežemo k sodelovanju, in s ciljem, da vsi po svojih močeh in zmožnostih prispevamo, da bo Republika Slovenija lokalno in globalno prispevala čim več za izpolnitev globalnih ciljev Agende 2030.

Anketa je relativno preprosta in vam ne bi smela vzeti več kot le nekaj minut vašega časa.

Hvala za sodelovanje!

 

Prispevek je objavljen v okviru projekta Trajnostno. Lokalno. Globalno., ki ga finančno podpira Ministrstvo RS za zunanje zadeve. Izražena vsebina je v izključni odgovornosti avtorjev in ne odraža stališč Ministrstva RS za zunanje zadeve.

Logo MRSLOGO BARVNI RGB_belo ozadje_TRAJNOSTNO_LOKALNO_GLOBALNOlogo_Sloga1