V okviru projekta “Izdaja slovarja, namenjenega lažji komunikaciji migrantov z zdravstvenim osebjem” je izšel Večjezični priročnik za lažje sporazumevanje v zdravstvu v osmih jezikih (v slovenščini, angleščini, francoščini, ruščini, kitajščini, arabščini, perzijščini in albanščini). Priročnik pripomore k boljši komunikaciji pri osnovni zdravstveni obravnavi in je namenjen tako zdravstvenim delavcem/-kam, ki delajo v različnih zdravstvenih ustanovah Slovenije, kot osebam, ki ne razumejo slovenskega jezika in potrebujejo zdravstveno oskrbo v Sloveniji.
Priročnik je brezplačno dostopen na tej spletni strani: http://multilingualhealth.ff.uni-lj.si/
 
V projektu so sodelovale Filozofska fakulteta, Medicinska fakulteta, Zdravstvena fakulteta Univerze v Ljubljani, Nacionalni inštitut za javno zdravje in Zdravniška zbornica Slovenije. Projekt sta sofinancirala Evropska unija iz Sklada za azil, migracije in vključevanje ter Ministrstvo za notranje zadeve.
Vir: SLOGA