Že četrto leto zapored Slovenijo na Generalni skupščini Organizacije združenih narodov zastopa tudi predstavnik mladih iz Slovenije, mladinski delegat pri OZN. Letos funkcijo opravlja mladinska delegatka Sabina Carli, ki se je pravkar vrnila z zasedanja 3. odbora, ki naslavlja socialna in kulturna vprašanja ter človekove pravice. Delegatka je med svojim obiskom na sedežu OZN v New Yorku nagovorila stalne predstavnike ter diplomate držav članic, soorganizirala dva dogodka v spremljevalnem programu, se sestala z najrazličnejšimi predstavniki mednarodnih organizacij ter se udeležila sprejema pri generalnem sekretarju OZN Antoniu Guterresu.

V svojem nagovoru je Sabina Carli izpostavila vključevanje mladih v procese odločanja, razmislek o prihodnosti v luči trajnostnega razvoja, spoštovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin, učinkovite in skladne politike na področju izobraževanja, dela in socialnega varstva, opolnomočenje deklic in žensk, vključevanje ranljivih skupin kot so NEETs, pripadniki in pripadnice manjšin ter osebe s posebnimi potrebami, vlogo novih tehnologij in naprednih načinov mednarodnega sodelovanja ter medgenracijsko sodelovanje in solidarnost.

Ob podpori Stalnega predstavništva Slovenije pri OZN je mladinska delegatka soorganizirala dva stranska dogodka »NEETs – Can the world afford this?« ter »Giving Youth a Voice«, ki sta se navezovala na problematiko mladih, ki se ne izobražujejo in niso delovno aktivni, ter formalno politično participacijo mladih skozi volitve ter strukturirani dialog.

Med srečanji in sestanki s predstavniki mednarodnih organizacij vsekakor izstopa sprejem s strani generalnega sekretarja OZN Antonia Guterresa, ki ga je preko 40 mladinskih delegatov naslovilo z nagovorom, v katerem so izpostavili potrebo po večjem posluhu Združenih narodov za mlade glasove in ideje. Med ostalimi srečanji delegatke so bili sestanek z odposlanko generalnega sekretarja OZN za mlade, Jayathma Wickramanayake, predstavniki Mednarodne organizacije dela (ILO), UNDESA (United Nations Department on Economic and Social Affairs), WFUNA (World Federation of United Nations Associations), UN WOMEN in drugih.

Letošnje 72. zasedanje Generalne skupščine zaznamuje tudi resolucija o mladih, ki jo države sprejemajo vsako drugo leto in obravnava širok nabor problematik, s katerimi se mladi širom sveta srečujejo na vsakodnevni ravni, med njimi vprašanja zaposlovanja, izobraževanja, enakopravnosti spolov, zdravja, participacije, miru in varnosti. Mladinska delegatka je bila v okviru dela slovenskega predstavništva pri OZN vključena v proces pogajanj, v okviru katerih je Slovenija pripravila tudi številne amandmaje k izvornemu tekstu. Sprejetje resolucije gre pričakovati v prihodnjem mesecu.

Mladinsko delegatko pri OZN Sabino Carli po povratku iz zasedanja v New Yorku, ki je po julijskem Forumu na visoki politični ravni o trajnostnem razvoju njeno drugo zasedanje znotraj sistema Združenih narodov, čakajo številne delavnice in srečanja, v okviru katerih bo predstavila delovanje te svetovne organizacije preko izkušnje iz prve roke.