Informacijski pooblaščenec je izdal smernice o ocenah učinka na varstvo osebnih podatkov kot pomoč upravljavcem in obdelovalcem zbirk osebnih podatkov.

Splošna uredba Evropske unije o varstvu podatkov se bo začela uporabljati 25. 5. 2018 in določa nova pravila varstva osebnih podatkov. Predvsem določene upravljavce zbirk osebnih podatkov zavezuje k izvedbi t. i. ocene učinka v zvezi z varstvom osebnih podatkov. Ocene učinka sodijo med novejše preventivne ukrepe in so učinkovito orodje za identifikacijo, analizo in zmanjševanje tveganj glede nezakonitih ravnanj z osebnimi podatki, do katerih lahko pride pri določenem projektu, sistemu ali uporabi tehnologije.

Smernice o ocenah učinka na evropski ravni so bile že izdane, informacijski pooblaščenec pa izdaja nadgrajene in bolj konkretne smernice, s pomočjo katerih bodo upravljavci in obdelovalci lahko razumeli koristi takšnih ocen učinkov ter dobili konkretne napotke, kaj naj bi ocene učinkov vsebovale, kdaj jih izvesti ter kako. Smernice so pisane v vsem razumljivem jeziku in vsebujejo hitri vodič, priporočila in metodološke napotke. Najdete jih na spletni strani informacijskega pooblaščenca.

Vir: CNVOS