V Državnem svetu Republike Slovenije (RS) je potekal strokovni posvet z naslovom Slovenija: prijazna za vsakega otroka?, ki sta ga skupaj pripravila UNICEF Slovenija in Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Letos namreč obeležujemo 30 let od sprejema Konvencije o otrokovih pravicah – najpomembnejšega dokumenta za otroke. V tem času je bil dosežen velik napredek pri uresničevanju otrokovih pravic, a številni izzivi ostajajo.

Letos mineva 30 let, odkar so Združeni narodi (ZN) sprejeli Konvencijo o otrokovih pravicah. S tem so v svet poslali pomembno sporočilo – da so otroci osebnosti z vsemi pravicami človeka, ki potrebujejo posebno skrb in zaščito. Gre za najbolj univerzalno sprejet dokument, saj so ga z izjemo ZDA, ratificirale vse države ZN.

Konvencija je v tridesetih letih pomembno pripomogla k napredku – spremembam v življenjih mnogih otrok po vsem svetu. Bila je povod za številne zakonodajne in sistemske spremembe, ki so boljše in učinkoviteje zaščitile otroke ter pripomogle, da so postali aktivni udeleženci v svojih lokalnih skupnostih in družbi. Ostaja vodilo številnim odločevalcem pri sprejemanju odločitev, ki (ne)posredno zadevajo otroke. »Skoraj univerzalna sprejetost konvencije po svetu pa lahko ustvari zavajajoč vtis, da se vsi problemi otrok dosledno rešujejo, da lahko vsi otroci polno uveljavljajo svoje pravice in imajo enake možnosti, da razvijejo svoj polni potencial. Slovenija pri tem ni izjema. Vse to ustvarja potrebo po ukrepanju in spremembah, ki bodo otrokom v 21. stoletju omogočile, da lahko vsak otrok uresničuje svoje pravice v letu 2019 in v prihodnosti,« je poudaril Tomaž Bergoč, izvršni direktor UNICEF-a Slovenija.

Državna sekretarka na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ) Breda Božnik je opozorila, da »otroci predstavljajo petino prebivalstva Slovenije«. Poudarila je, da je umeščenost otrokovih pravic v različnih strateških dokumentih eden od osnovnih kazalnikov položaja otrok v določeni državi. V zvezi s tem je dodala: »Na MDDSZ pripravljamo Program za otroke 2019-2025. Zelo nas veseli, da bodo pri pripravi tega pomembnega sistemskega dokumenta sodelovali tudi otroci.«

Na današnjem strokovnem posvetu, ki sta ga vodila Igor E. Bergant in Arja Ela Hvala, Junior ambasadorka UNICEF-a, so strokovnjaki razpravljali, ali lahko vsi otroci, ki živijo v Sloveniji, uspešno uveljavljajo svoje pravice na različnih področjih svojega življenja. Razpravljali so o temah, ki pomembno definirajo položaj otrok v Sloveniji: revščina in neenakosti  otrok, otroku prijazno pravosodje, problematika spolnega nasilja in zlorab otrok, izzivi otrok na begu ter izzivi za otroke, ki jih prinaša digitalizacija družbe ter priložnosti povezane z vključevanjem otrok v procese odločanja. Hkrati so opozorili na izzive, ki ostajajo in terjajo ukrepanje.

Vir: UNICEF Slovenija

 

Prispevek je objavljen v okviru projekta Trajnostno. Lokalno. Globalno., ki ga finančno podpira Ministrstvo RS za zunanje zadeve. Izražena vsebina je v izključni odgovornosti avtorjev in ne odraža stališč Ministrstva RS za zunanje zadeve.

Logo MRSLOGO BARVNI RGB_belo ozadje_TRAJNOSTNO_LOKALNO_GLOBALNOlogo_Sloga1