Danes mineva 25 let od sprejema Slovenije v Združene narode (ZN). Kot so ob tem sporočili z ministrstva za zunanje zadeve, je članstvo Slovenije v ZN eden od vrhuncev slovenskega osamosvajanja. S članstvom v tej mednarodni organizaciji je Slovenija postala enakopravna članica mednarodne skupnosti.

Na zunanjem ministrstvu (MZZ) so dodali, da zaradi pomena, ki ga je imelo to dejanje v slovenski zunanji politiki, prav na današnji dan praznujemo dan slovenske diplomacije, vstop Slovenije v ZN 22. maja 1992 pa predstavlja enega najpomembnejših mejnikov slovenske samostojnosti, saj je bila s sprejemom v ZN Slovenija dokončno prepoznana kot enakopravna, mednarodno priznana samostojna in suverena država.

Slovenija je vse od sprejema v ZN aktivna in konstruktivna članica svetovne organizacije in si prizadeva po svojih močeh ter na področjih, kjer imamo v Sloveniji največ znanja in izkušenj, prispevati k mednarodnemu miru in varnosti ter blagostanju svetovnega prebivalstva. Da nam to tudi uspeva, nam je članstvo ZN med drugim priznalo z izvolitvijo Slovenije za nestalno članico Varnostnega sveta ZN v letih 1998 in 1999. Sledil je prevzem drugih vlog in članstev v razvejanem sistemu ZN. Danes je Slovenija članica Sveta ZN za človekove pravice, izvršnega odbora Unesca, sveta guvernerjev Mednarodne agencije za jedrsko energijo in biroja skupščine pogodbenic rimskega statuta Mednarodnega kazenskega sodišča.

Slovenija svoje delovanje osredotoča na spoštovanje in varstvo človekovih pravic ter promocijo človekove varnosti. Posveča se preprečevanju konfliktov in mediaciji ter uveljavljanju koncepta odgovornost zaščititi. Aktivna je tudi na področju trajnostnega razvoja in okolja. Vseskozi ostajamo zavezani uresničevanju in promociji ciljev in načel ustanovne listine ZN ter razvoju, kodifikaciji in spoštovanju mednarodnega prava.

V času pomembnih izzivov v svetu – oboroženih konfliktov, terorizma, nasilnega ekstremizma in drugih varnostnih groženj, množičnih migracij, demografskih in podnebnih sprememb – so ZN kot edini globalni forum za dialog in iskanje skupnih rešitev še kako relevantni. Zato Slovenija organizacijo vidi kot središče učinkovitega multilateralizma.

“Prepričani smo, da morajo ZN ostati v samem jedru globalnega upravljanja ter celovito opravljati vlogo, ki jo opredeljuje ustanovna listina,” je v rubriki Gostujoče pero v današnjem Delu zapisal zunanji minister Karl Erjavec. Poudaril je, da z zaskrbljenostjo spremljamo odmikanje številnih držav od multilateralnih mehanizmov k enostranskim akcijam in k bilateralnemu urejanju odnosov. “Ta proces je izziv za ZN. Odraz tega trenda je tudi dejstvo, da trenutno ZN in še posebej varnostni svet ne zmoreta učinkovito obravnavati varnostnih izzivov in kriz ter oblikovati enotnih in učinkovitih odgovorov mednarodne skupnosti,” je menil Erjavec.

Po njegovih besedah svet potrebuje močno, učinkovito, pa tudi reformirano svetovno organizacijo, v kateri bomo po načelu suverene enakosti držav urejali medsebojne odnose, se spoprijemali s skupnimi izzivi in se enotno odzivali na grožnje mednarodni varnosti, stabilnosti in razvoju. “Slovenija bo še naprej aktivno sodelovala v teh prizadevanjih ter ostala zanesljiva in odgovorna partnerica v organizaciji, s pomočjo katere smo v mednarodnem prostoru uveljavili in krepili svojo državnost,” je še zapisal.

Da bi aktivnosti ZN in Slovenije v organizaciji približali javnosti, so danes ob 10:30 na MZZ pripravili dan odprtih vrat, v okviru katerega se bodo obiskovalci lahko podrobneje seznanili z nekaterimi vidiki multilateralne diplomacije, si ogledali razstavo ob 25-letnici članstva Slovenije v ZN, na voljo pa bodo tudi vodeni ogledi prostorov ministrstva.

Skupaj z ITF – Ustanovo za krepitev človekove varnosti je ministrstvo ob tej priložnosti podprlo tudi izdajo pravljice z naslovom S Feliksom okoli sveta, ki na otrokom prijazen način naslavlja ključna področja dela ZN. Publikacija bo na ogled v okviru dneva odprtih vrat, so še sporočili z MZZ.

Vir: STA