Leta 2015 sprejeta Agenda 2030 za trajnostni razvoj je predvidela 17 ciljev trajnostnega razvoja, ki jih bodo države implementirale v obdobju petnajstih let do leta 2030. Med njimi je tudi boj proti neenakosti, naslavljanje podnebnih sprememb in zagotavljanje, da nikogar ne pustimo za seboj. Vlada Republike Slovenije se je letos odločila pripraviti prvi prostovoljni nacionalni pregled Agende 2030, poročilo pa bodo predstavili na Političnem forumu na visokem nivoju za trajnostni razvoj (HLPF) v New Yorku med 10. in 19. julijem 2017.

Slovenski pristop k Agendi 2030 in implementacijo ciljev trajnostnega razvoja bodo na HLPF predstavili Alenka Smerkolj, ministrica za razvoj, strateške projekte in kohezijo, ter Kamal Izidor Shaker, poslanec v Državnem zboru, Sabina Carli, slovenska mladinska delegatka pri OZN, Albin Keuc, direktor Platforme Sloga, in Sabina Stadler, generalna direktorica za multilateralo, razvojno sodelovanje in mednarodno pravo na Ministrstvu za zunanje zadeve RS.

Agenda 2030 spodbuja države k sledenju napredku na področju ciljev ter razvoju mehanizmov za ponavljajoče ter inkluzivno evalviranje dela in napredka tako na nacionalnem kot tudi na regionalnem in lokalnem nivoju. Nacionalni pregledi služijo kot osnova za analizo v okviru visokega političnega foruma, ki se srečuje pod pokroviteljstvom ECOSOC-a. Pregledi so prostovoljni, izvedeni tako v razvitih državah, kot tudi v državah v razvoju, vključujejo številne deležnike, vodijo pa jih države same. Preko prostovoljnih poročil države tako predstavijo svoje izkušnje, uspehe ter izzive pri sledenju Agendi 2030.

Dokumenti so v angleškem jeziku že dostopni v branje na spletu:
Slovenia VNR 2017 – Executive Summary
Slovenia VNR 2017 – Full Report

Vir: Slovenija 2050