Slovenija se je udeležila prve konference Združenih narodov (ZN) na visoki ravni, ki je bila posvečena oceanom in implementaciji 14. cilja trajnostnega razvoja v okviru Agende 2030 (ohranjati in vzdržno uporabljati oceane, morja in morske vire za trajnostni razvoj). Konferenca je potekala od 5. do 9. junija v New Yorku.

Oceani prekrivajo dve tretjini planeta in zagotavljajo ključno podporo ekosistemom. Poleg tega pomembno prispevajo k izkoreninjenju revščine, globalni prehranski varnosti, zdravju ljudi, gospodarskem razvoju in boju proti podnebnim spremembam. Kot potrjuje prva globalna ocena stanja oceanov, človeške dejavnosti oceane vedno bolj ogrožajo in degradirajo, zato je ukrepanje nujno.

Slovenija zato pozdravlja sklic prve konference ZN na visoki ravni, posvečene zaščiti oceanov, slovenska delegacija pa je na njej sodelovala v podporo čim boljšemu izvajanju 14. cilja trajnostnega razvoja.

V svojem nastopu na splošni razpravi je Slovenija izpostavila posebno ranljivost “malih morij”, med kakršna sodi Jadransko morje, izrazila podporo zgodovinsko-tradicionalnemu ribištvu ter predstavila nekatere svoje aktivnosti pri soočanju z  onesnaževanjem morij. Izpostavljen je bil tudi pomemben dosežek Slovenije v regionalnem okviru – namenitev skoraj desetine slovenskega obalnega pasu za trajnostno rabo obale in morja ter vzpostavitev zelenega koridorja.

V luči varovanja oceanov ter njihovih prebivalcev, je Slovenija predstavila svoje aktivnosti v okviru Mednarodne Komisije za kitolov, pomemben poudarek pa smo namenili tudi implementaciji Konvencije ZN o pomorskem mednarodnem pravu. Slovenija je izpostavila tudi pomen Pariškega sporazuma v boju proti podnebnim spremembam.

Poleg več kot 800 prostovoljnih obljub, usmerjenih k doseganju cilja 14, so udeleženci konference, v sodelovanju s strokovnjaki, predstavniki zasebnega sektorja in nevladnih organizacij, iskali praktične rešitve za izboljšanje stanja oceanov in morja. V sedmih partnerskih dialogih je konferenca naslovila številne izzive, med drugim  onesnaženost oceanov in morja, zakisljevanje, stanje morskih in obalnih ekosistemov, trajnostni ribolov in biotsko raznovrstnost.

Evropska unija (EU) je podala več prostovoljnih obljub za dosego cilja 14, ki si jih lahko ogledate na tej povezavi. Preko teh obljub tako Slovenija med drugim prepoznava potrebo ukrepanja na področju preprečevanja in zmanjševanja morskih smeti, vključno s plastiko in mikroplastiko, ter izboljšanja okoljskega stanja morskih voda.

Ob koncu konference je Slovenija skupaj z ostalimi udeleženci sprejela zaključno izjavo s pozivom k ukrepanju (Call for Action), ki mednarodno skupnost poziva k dodatnim naporom za izboljšanje zdravja oceanov in morja.

Čas poteka konference je sovpadala tudi s svetovnim dnevom oceanov, ki ga vsako leto obeležujemo 8. junija. Letošnje obeleževanje svetovnega dne oceanov je potekalo pod sloganom “Naši oceani – naša prihodnost” in je namenjeno spodbujanju iskanja rešitev za onesnaževanje oceanov s plastiko in preprečevanje morskih smeti.

Vir: SLOGA