Ključni namen ciljev trajnostnega razvoja, ki so leta 2016 nadomestili milenijske razvojne cilje, je ustaviti revščino, zaščititi planet in zagotoviti dobrobit za vse. Vsak izmed specifičnih ciljev zajema posamezne podcilje, ki jih bodo države morale doseči do leta 2030. Kako blizu so države danes? Da bi to odkrili, sta Bertelsmann Stiftung in UN Sustainable Development Solutions Network pripravila prototip indeksa, ki meri doseganje po državah.

SDG Index je zajel 149 držav, v katerih je trenutni napredek primerjal z začetno točko v letu 2015. Na vrhu lestvice najboljših so:

Med vsemi 17 cilji je Švedska na vrhu lestvice preučevanih držav, dosega namreč 84,5 % ciljev. Sledijo ji skandinavske sosede, Danska, Norveška in Finska. Za njimi so države Zahodne Evrope ter Islandija. Med prvih 20 se uvršča še Kanada (13.), Češka (15.) ter Slovenija (17.). Listo zaokrožijo še najboljši iz Azije – Japonska (18.), Singapur (19.) in Avstralija (20.)

Indeks nakazuje, da vsem državam preostaja še veliko dela za dosego ciljev do leta 2030. Med drugim poročilo preučuje razmerje med doseganjem ciljev ter BDP-jem na prebivalca.

Poročilo pokaže, da so države z visokim BDP-jem sicer dobro pozicionirane pri ekonomsko obarvanih ciljih, pokaže pa se zaostajanje pri drugih, s posebnimi izzivi se namreč soočajo na področju klimatskih sprememb, neenake razporeditve prihodkov, enakopravnosti spolov in denimo izobraževanja.

Države na dnu lestvice, ki potrebujejo največ podpore in solidarnosti, so sodeč po poročilu:

Ni nepričakovano, da so na dnu lestvice prav najrevnejše države sveta, cilji so namreč zahtevni tudi na področju revščine, lakote, dostopa do zdravstvene oskrbe, izobrazbe, pitne vode, sanitarij, energetskih virov in dostojnega dela. Ta področja ostajajo med zelo problematičnimi.

Slovenija se je dobro odrezala pri ciljih, ki naslavljajo revščino, dostop do pitne vode in sanitarij, trajnostno rabo virov ter življenje pod vodo, izzivi pa ostajajo med drugim pri visokem odstotku debelosti med odraslimi ljudmi, zastopanosti žensk v nacionalnem parlamentu, rabi obnovljivih virov energije, visoki brezposelnosti mladih, zaposlenosti v razvoju in raziskavah, inovativnosti glede na število patentov, izpustih ogljikovega dioksida, zmanjševanju deleža gozdnih površin, učinkovitosti vlade ter nizkem deležu sredstev, namenjenem razvojni pomoči. Spodaj pregled doseganja posameznih ciljev za Slovenijo:

Celotno poročilo je dostopno tu, povzetek tu, profili posameznih držav pa tu.

Vir: SDG Index, Dashboards in WEF.