Družba Slovenski državni gozdovi je izvedla že drugo prostovoljsko akcijo pogozdovanja v vetrolomu poškodovanih gozdov. Več kot 670 prostovoljcev je na petih lokacijah po državi posadilo skupaj 10.000 sadik gozdnih dreves.

Vseslovenska akcija pogozdovanja z naslovom Pomladimo gozdove je potekala na petih lokacijah po Sloveniji, in sicer v Kočevju, Ravniku pri Logatcu, Lovrencu na Pohorju, Ravbarkomandi pri Postojni ter pri koči Mladika pri Postojni. Sodelujoči so na skupni površini okoli pet hektarjev gozdov posadili skupno 10.000 sadik gozdnega drevja – smreke, macesna, bukve, češnje, hruške in lesnike, so sporočili iz družbe Slovenski državni gozdovi.

Med prostovoljci na Lovrencu na Pohorju je bila tudi ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Aleksandra Pivec z ekipo. “Takšne akcije so dober način ozaveščanja o pomenu gozdov,” je dejala in še posebno zadovoljstvo izrazila ob dejstvu, da se je akciji pridružilo veliko število različnih institucij in da je opaziti medgeneracijsko pestrost. Ministrica si želi, da bi tudi zasebni lastniki v čim večjem številu pristopili k obnovi poškodovanih gozdov.

Glavni cilj akcije je javnost obveščati o pomenu ohranitve gozdov in narave. Do ponovne vzgoje kakovostnih gozdov, ki so zaradi podnebnih sprememb vedno bolj podvrženi naravnim ujmam, namreč lahko pridemo samo ob sodelovanju gozdarske stroke, lastnikov gozdov in širše družbene skupnosti.

Z obnovo poškodovanih gozdov ohranjamo tudi številne funkcije gozda, ki so ključnega pomena za naša življenja. Gozd ima poleg gospodarske namreč še vrsto drugih vlog, ki se kažejo v njegovem okoljskem, ekosistemskem, biotskem, kulturnem, zgodovinskem, krajinskem in zdravstvenem pomenu,” je poudaril direktor družbe Slovenski državni gozdovi Zlatko Ficko.

Pogozdovali so številni prostovoljci

V družbi Slovenski državni gozdovi so tako kot lani še posebej zadovoljni, da pri obnavljanju v ujmah poškodovanih gozdov sodeluje toliko mladih. Medtem ko so v Kočevju našteli preko sto katoliških skavtov in tabornikov in razred prvošolčkov, je v Logatcu pomagalo 30 študentov gozdarstva.

V Postojni so se akciji pridružili učitelji s Srednje gozdarske in lesarske šole Postojna, v Lovrencu na Pohorju pa učenci z osnovne šole Lovrenc in dijaki Biotehniške šole Maribor kot tudi dijaki in učitelji Srednje lesarske in gozdarske šole Maribor ter Srednje šole Slovenj Gradec in Muta. Na vseh petih lokacijah so gozdno drevje sadili tudi zaposleni iz več slovenskih podjetij.

Akcijo Pomladimo gozdove 2019 so podprli ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Zavod za gozdove Slovenije, Zavod RS za varstvo narave, Združenje slovenskih katoliških skavtinj in skavtov in Zveza tabornikov Slovenije.

Vir: RTV Slovenija