Združene nevladne organizacije s področja globalnega učenja so v sklopu projekta “Konzorcij NVO: Z globalnim učenjem do globalnih ciljev!” pripravile priročnik “Z globalnim učenjem do globalnih ciljev”, ki cilje trajnostnega razvoja predstavlja tudi skozi perspektivo globalnega učenja in nakazuje možne aktivnosti, ki jih lahko izvajamo v večjih ali manjših skupinah.

Priročnik je namenjen tako učiteljem kot vsem tistim, ki se ukvarjajo z neformalnim izobraževanjem.

V projektu, ki je trajal 18 mesecev, in ga je financiralo Ministrstvo za zunanje zadeve, so bili združeni Društvo Humanitas, Zavod Global, Inštitut za afriške študije, Zavod Voluntariat, Kulturno izobraževalno društvo PiNA, Mirovni inštitut, Humanitarno društvo ADRA Slovenija, Društvo Umanotera, Društvo Focus, Društvo Amnesty International Slovenije, Društvo za Združene narode za Slovenijo, Človekoljubno društvo Up Jesenice in SLOGA, platforma nevladnih organizacij za razvoj, globalno učenje in humanitarno pomoč.

Najdete ga na tej povezavi: http://tuditi.si/wp-content/uploads/sites/2/2016/10/ctr_issuu.pdf